Na 86 jaar komt er een einde aan De Bildtse Post

Nieuwsblad De Bildtse Post stopt per 1 juli. Drukkerij Van Leer & De Jong, ook uitgever van De Bildtse Post, stopt er na 86 jaar mee. Directeur Dirk Jan de Jong gaat met pensioen, en het is niet gelukt om de krant elders onder te brengen. Op woensdag 30 juni verschijnt de laatste uitgave.
Nei 86 jier komt in ein oan De Bildtse Post
Het bedrijf heeft vijf mensen in dienst. Er is lang geprobeerd De Bildtse Post elders onder te brengen. "Wij binne al seker fyftyn jaar doende om de toekomst fan de krant failig te stellen", zegt directeur Dirk de Jong. "Je wete dat je 't 's rustiger an doen motte, dus wij hewwe de ôflopene jaren ferskaidne pogings ondernommen."
"Dat is útaindlik niet slaagd", vervolgt De Jong. "En dat spyt ôns, de krant is 'n femilybedriif der't ik myn siel en salighyd inlaid hew. Maar wij kinne met 'n goed gemoed in de spigel kike, in de wetenskap dat wij d'r alles an deen hewwe 'n opfolger te finen. At dat niet lukt dan motte je realistys weze, en d'r met opheven hoofd 'n punt achter sette."
© www.bildtsepost.nl
Gerard de Jong

"D'r alles an deen"

Hoofdredacteur Gerard de Jong: "Myn talinten lêge niet bij 't laiding geven an 'n bedriif. Ik bin 'n sjoernalist, gyn saaklik direkteur. Dirk en ik hewwe d'r alles an deen om de krant foor de toekomst te waarborgen. Dat is spitig genog niet lukt. Fansels raakt 't mij dat d'r 'n eand komt an de krant; De Bildtse Post sit in myn dna. An de ândere kant is 't goed soa: ik gun ôns hait de mooist dinkbere ouwe dâg, wetende wat hij d'r altyd foor deen en laten het. Foor mij komt d'r wel weer wat âns moois op myn pâd."
"Ik hew 21 jaar hoofdredakteur weze mâgen fan 'n prachtige, klaine, onôfhanklike krant, maar dat kon alleen met de hulp en inbring fan de lezers, fan de Bilkerts", seit Gerard de Jong. "In roerige tiden fan ontlezing, fergrizing fan de krantelezers en de opkomst fan 't internet is De Bildtse Post d'r in slaagd om overeand te bliven. Der hewwe wij alles an deen. Just omdat 't foor de Bildtse gemeenskap en de Bildtse taal fan groat belang is om sien te worren."
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

Bindmiddel

"Ik dink dat 't ferdwinen fan de krant meer dan 'n aderlating is foor de Bildtse taal en kultuur. Op dut klaine plakky grônd is De Bildtse Post dos wat de lym, 't bynmiddel in de gemeenskap. At dat weg is, is 't weg. De Bildtse taal en kultuur hewwe foor ôns altyd op 't eerste plak staan. Ik sien op dut stoit gyn inkele pertij die't die funksy overnimme kin. Ik hoop foor 't Bildts fan harte dat een in dat gat dúkt."
Dirk de Jong: "Fansels, at deuze stap 'n dârde pertij 'triggert' om te kiken at hij of sij De Bildtse Post fortsette kin, dan kin dat nag altyd, dan hore wij dat graag."
De Bildtse Post verscheen voor het eerst in 1935. In de Tweede Wereldoorlog werd het de krant onmogelijk gemaakt om te verschijnen, de drukkerij werd van inkt, papier en elektriciteit afgesneden omdat ze weigerden kopij en propaganda van de Duitse bezetter te plaatsen. Na de oorlog groeide de krant snel en werd het een abonnementskrant. Gerryt Dirks de Jong werd hoofdredacteur, zoon Dirk de Jong later zakelijk directeur. Toen Gerryt Dirks in 2000 overleed, nam kleinzoon Gerard de Jongt het over.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma