Rechtbankbesluit tegen uitbreiding melkveehouderij is 'nieuwe bom onder stikstofbeleid'

De provincie Fryslân heeft onterecht een vergunning gegeven aan een melkveehouder om zijn bedrijf uit te breiden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland bepaalt. Volgens milieu-organisatie Mobilisation for the Environment legt de uitspraak "opnieuw een bom honder het stikstofbeleid".
© Omrop Fryslân, Aise van Beets
De advocaat van de provincie zei op de zitting dat de vergunning verleend kon worde omdat de veehouder zogenaamde 'emissiereductietechnieken' zou gebruiken. Met andere woorden: maatregels waarbij de stikstofuitstoot niet hoger wordt, ondanks het houden van meer dieren. In Nederland mogen alleen nog maar natuurvergunningen voor nieuwe veestallen verleend worden, als zulke technieken gebruikt worden.

Al langer twijfels over effectiviteit

Deskundigen hebben al langer twijfels over de effectiviteit van zulke technieken, zei de advocaat van Mobilisation for the Environment (MOB). Onderzoeken van de Wageningen Universiteit en het CBS zouden aantonen dat er "ernstige twijfels bestaan" over de werking ervan.
De rechter oordeelt dat de provincie Fryslân "ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat het zeker is dat er ten gevolge van het onderhavige project geen significante gevolgen kunnen optreden op de betrokken Natura-2000 gebieden". Het besluit om de vergunning te verlenen is daarom vernietigd.
Onze bestuurders geloven vaak in luchtkastelen als het om milieutechniek gaat.
De advocaat van Mobilisation for the Environment
Volgens MOB bekent de uitspraak dat er eigenlijk geen nieuwe uitbreidingen van veehouderbedrijven meer kunnen worden toegestaan. "Onze bestuurders geloven vaak in luchtkastelen als het om milieutechniek gaat", zegt de advocaat van de milieuorganisatie. "Het heilige geloof in milieutechniek is een smoes om geen keuzes te hoeven maken. Met de uitspraak van de rechtbank wordt daar een einde aan gemaakt".

"Keiharde tegenvaller voor de melkveehouder"

Voorzitter Sjaak van der Tak van landbouworganisatie LTO noemt de uitspraak van de rechter "een keiharde tegenvaller voor de melkveehouder die geïnvesteerd heeft om stikstof te reduceren". Van der Tak wil spoedig in overleg met het ministerie van Landbouw. Dat overleg komt er volgende week.
In 2019 vocht de MOB, onder leiding van voorzitter Johan Vollebroek, al met succes het Nederlandse stikstofbeleid aan bij de Raad van State.