Brussel betaalt mee aan Fries vogelland

De provincie Fryslân krijgt Europese subsidie voor het versterken van weidevogelgebieden en biodiversiteit. De Europese LIFE-subsidies hebben als doel om Natura 2000-gebieden te versterken en de weidevogels meer kansen te geven. Fryslân zal dat doen in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het bondsland Niedersaksen in Duitsland.
Een plasdras voor weidevogels in de Noordelijke Friese Wouden © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Weidevogels zijn uitgezonderd een internationaal fenomeen. Gedeputeerde Douwe Hoogland is er dan ook blij mee dat het gelukt is om met een provinciale bijdrage van zo'n 2 miljoen euro, met elkaar 5,6 miljoen euro uit Europa los te krijgen.

Grutto

In het project wordt gestreefd naar een integrale aanpak om te bevorderen dat de kuikens van de weidevogels meer kans hebben om groot te worden. Het Europese project past volgens Hoogland goed bij het nationale actieplan voor de grutto van Pieter Winsemius. Voor weidevogels zoals de grutto is de internationale benadering van groot belang, want de achteruitgang van de habitat in Fryslân heeft direct gevolgen op andere plaatsen waar de vogel neerstrijkt en andersom.

Waddeneilanden, Fochteloër Veen, Aldeboarn, Zuidwesthoek

Natuurgebieden rondom in Fryslân zullen van de LIFE-subsidies profiteren. Het geld voor biodiversiteit wordt onder andere ingezet op de Waddeneilanden en in het Fochteloër Veen. Het geld voor vogeltjesland zal ook gebruikt worden bij Alderboarn en in de Zuidwesthoek.

Hopen op regenwater

Voor de komende weken hoopt Hoogland dat er geregeld regenwater valt en we niet opnieuw zo'n droog voorjaar krijgen als vorig jaar. "Toen zijn er echt snavels kapot gegaan op de harde grond en konden de kuikens bijna geen voedsel vinden." Een net iets natter voorjaar geeft de weidevogels een veel betere start.

Roofdieren keren

Een andere factor om de weidevogels meer kans te geven is het keren van roofdieren zoals de vos. Het is hierbij van belang om natuurgebieden en vogelland wat groter te maken, want dat maakt het afrasteren van die stukken om predatie voor te komen weer gemakkelijker.
In het kader van de Europese LIFE-projecten zal kennis moeten worden uitgewisseld. Zo kan met elkaar vergeleken worden in welke regio de bescherming van de vogels het best gaat.
Douwe Hoogland over de Europese LIFE-subsidie voor de weidevogels