Politiecampagne 'Niet onder mijn neus' vanwege toenemende drugscriminaliteit

Er zijn steeds meer drugslabs in Noord-Nederland. Ook wordt er meer drugs gedumpt. Dat blijkt uit politieonderzoek. Opvallend is dat er in het Noorden in verhouding tot de rest van het land meer drugsafval wordt gedumpt. De politie lanceert daarom de bewustwordingscampagne 'Niet onder mijn neus'.
© Politie
De stijgende lijn van het aantreffen van productielocaties van de afgelopen jaren door, zegt Joop de Schepper, Hoofd Operatiën voor de eenheid Noord-Nederland. "In 2019 zijn in Noord-Nederland zes drugslabs ontdekt en ontmanteld, in 2020 waren dat er in totaal elf. Dat is bijna een verdubbeling." In Fryslân werd in 2020 een methlab aangetroffen in een boerderij in Wânswert, dit jaar in Minnertsga, Miedum en Kootstertille.

Dumplocaties

In Noord-Nederland is er, in tegenstelling tot de rest van het land, een stijging te zien in het aantal dumplocaties. In 2019 is op twee plekken drugsafval aangetroffen, in 2020 is dat aantal toegenomen naar dertien locaties. "Dat kan liggen aan het feit dat er in onze regio ook een stijging te zien is in het aantal opgerolde labs", zegt De Schepper. "We zien bovendien dat er ook meer opslag van afval is op de productielocaties zelf."

Crystal meth

Op de aangetroffen productielocaties worden verschillende soorten synthetische drugs geproduceerd, maar voornamelijk methamfetamine. Dit is, landelijk gezien, meer dan drie keer zoveel dan in 2019. "Ook in het Noorden hebben we daarmee te maken", zegt De Schepper.
Er zijn in 2020 vier locaties ontdekt waar methamfetamine werd geproduceerd. Net als elders in het land, is er daarmee een opvallende stijging van het aantal methamfetamine-labs in Noord-Nederland te zien. In 2019 zijn er geen methamfetaminelabs ontdekt in Noord-Nederland, de laatste was in het Drentse Zuidlaren in 2018."

Machtspositie

Criminelen die synthetische drugs produceren of verhandelen verdienen daarmee veel geld. Met dit geld, maar ook met geweld en intimidatie proberen zij hun machtspositie te verstevigen. Ze kopen zich in de bovenwereld in en investeren drugswinsten in hun omgeving. "Deze criminele organisaties opereren op verschillende markten, zijn dynamisch en hebben flexibele verschijningsvormen en samenstellingen", geeft De Schepper aan. "Om daartegen op te treden moet je je als politie kunnen aanpassen om daarop in te kunnen spelen."

Interventieteams

Sinds november zijn er in Noord-Nederland drie interventieteams actief om criminaliteit met grote maatschappelijke effecten aan te pakken. Die werken op basis van informatie uit intelligence, opsporing en wijkagenten, maar ook op basis van tips van burgers. "Het gaat er om dat we de informatie van buiten en onze eigen intelligence en de interventieteams nu direct bij elkaar brengen zodat we sneller kunnen ingrijpen, waardoor de impact van ons handelen op de maatschappij groter is."
Met die teams wil de politie de productie én de volledige drugsketen onderbreken. "Om de effectiviteit daarvan te vergroten, is niet alleen belangrijk om deze drugslabs op te rollen, maar ook samen op te trekken met justitie en rechtbanken. "
Tanimmende drugskriminaliteit

'Niet onder mijn neus'

De politie werkt daarin samen met andere overheidspartners. "Preventie is daarbij essentieel. We moeten samen voorkomen dat criminele groeperingen nieuwe aanwas krijgen. Maar ook willen we voorkomen dat mensen met bijvoorbeeld loodsen of schuren op een afgelegen terrein deze, al dan niet bewust, verhuren aan criminelen."
Om burgers meer te betrekken bij het opsporen van drugscriminaliteit, lanceert de politie de bewustwordingscampagne 'Niet onder mijn neus', in samenwerking met het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) en boerenorganisatie LTO Noord. De Schepper: "We gaan dieper in op hoe je de signalen van criminaliteit in jouw omgeving kan herkennen én wat jij vervolgens kan doen om ons te helpen in de opsporing en handhaving hiervan. Alle informatie die burgers hebben is welkom, hoe klein ook. Soms kan een klein detail nét het missende stukje zijn in de puzzel die wij moeten leggen."
Verslaggever Auke Zeldenrust praat met Thijs Damstra van politie Noord-Nederland