Aanleg Portugees vliegveld in 'gruttogebied' loopt maanden vertraging op

De aanleg van een nieuw vliegveld in de monding van de Taag bij Lissabon loopt maanden vertraging op, zo is de inschatting van de ecoloog, lector en senior-onderzoeker José A. Alves van de universiteit van Aveiro. Hij doet onderzoek naar onder andere grutto's en werk daarvoor ook samen met de Friese wetenschapper Theunis Piersma. Zowel hier als in Portugal wordt actiegevoerd om de vliegveldplannen tegen te houden, omdat het gebied heel belangrijk is voor vogels, waaronder de grutto.
Skriezen fleane op yn Portugal © Verónica Mendéz
Een petitie van Vogelbescherming Nederland tegen de plannen heeft tot nu toe zo'n 30.000 handtekeningen opgeleverd. Ook in Portugal is de kwestie groot nieuws geworden, nadat in Fryslân alarm werd geslagen over de plannen. De private investeerder achter het project heeft vorig jaar een milieuvergunning gekregen, maar volgens Alves deugde er niets van het onderzoek dat daarvoor is gebruikt. Mede daarom is de Portugese vogelbescherming hierover met internationale steun naar de rechter gestapt. Maar dat kost mede door corona zoveel tijd dat het weleens te laat kan komen. De nieuwe vertraging van de plannen is dan ook welkom, vinden de natuurorganisaties.

Luchtvaartautoriteit

De vertraging ontstaat doordat er niet alleen een milieuvergunning nodig is, maar ook een vergunning van de luchtvaartautoriteit van Portugal. Die weigert de vergunning, omdat die niet aan de wettelijke eisen voldoet. Zo moeten ook alle betrokken gemeenten akkoord zijn. En ook al zet de nationale regering veel druk op het project, twee gemeenten zijn en blijven tegen de plannen. Dat wist de investeerder ook, maar het vergunningsverzoek werd toch ingediend. "Dat was behoorlijk brutaal van hen", zegt Alves.
Duizenden grutto's halverwege februari in de rijstvelden van de Taag-monding
Het betekent echter niet dat het project van de baan is. De regering heeft nog twee opties om het te regelen. Een daarvan is het wijzigen van de wet op grond waarvan de luchtvaartautoriteit nu de vergunning weigert. Daarvoor was eerder geen meerderheid in het parlement, maar de een-na-grootste partij van het land heeft gezegd dat zij daar nu toch naar willen kijken.
Een andere optie is een nieuw onderzoek waarbij drie opties worden bekeken: het bestaande plan, een plan waarbij het nieuwe vliegveld ook meteen het belangrijkste wordt voor heel Portugal en een nieuwe locatie meer het land in die veel minder schadelijk is voor het vogelleven.
Eigenlijk hadden de werkzaamheden aan het vliegveld eind vorig jaar al moeten beginnen. Alves is blij met de vertraging, maar is er nog lang niet gerust op een goede afloop.
In alarmearjende skries © Omrop Fryslân, Remco de Vries