ARCHIEF: Fryslân in 2009 in de ban van de Mexicaanse griep

Eind april 2009 werd het eerste besmettingsgeval in Europa met een nieuwe griepvariant vastgesteld. Het ging om het Influenza H1N1-virus dat een ziektebeeld veroorzaakte dat eerst varkensgriep en later de Mexicaanse griep genoemd werd. Later bleek dat varkens geen rol speelden bij de verspreiding van het virus. De uitbraak begon in Mexico, waar het virus al een groot aantal slachtoffers had gemaakt. Reisbureaus reageerden alert op mensen die naar Mexico wilden reizen.
Omrop Fryslân informeerde in april 2009 naar de maatregelen bij een reisbureau en sprak een Friese student over de noodtoestand in Mexico:

Voorbereidingen in de zorg

Toen de wereldgezondheidsorganisatie WHO in april 2009 waarschuwde dat de dreiging ook in andere delen van de wereld groter werd, namen de Friese ziekenhuizen maatregelen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op een mogelijke uitbraak. De Dokterswacht en GGD Fryslân zetten extra personeel in om steeds meer ongeruste mensen met klachten telefonisch te woord te staan. Apotheken hadden Oseltamivir en Tamiflu in huis gehaald en bestelden extra kuren om risicogroepen gauw te kunnen helpen.
Later werd ook bij gemeenten en andere instellingen achter de schermen hard gewerkt aan vaccinaties, opvangcapaciteit en andere medische hulp. Er werden draaiboeken gemaakt voor het geval dat 30 procent van de bevolking ziek thuis kwam te zitten.

Vaccinaties

In november 2009 ging het op grote schaal los met de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep. Eerst waren risicogroepen als 60-plussers, zwangere vrouwen en astmapatiënten aan de beurt. Zij moesten drie weken later een tweede prik halen. Later werden ook kinderen van een half jaar tot vier jaar opgeroepen, omdat zij vaker ziek zouden worden als volwassenen. Ook huisgenoten van kinderen jonger dan zes maanden konden een prik halen. Al met al kregen duizenden mensen op vijftien plekken in de provincie de Mexicaanse-griepprik. De tweede vaccinatieronde volgde in december 2009.
Ook al werd er gediscussieerd over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin, toch stonden mensen op 9 november 2009 in de rij om gevaccineerd te worden:

Een hype?

Op 24 juli 2009 werd officieel de Mexicaanse griep vastgesteld bij twee Friezen die de besmetting op vakantie in het buitenland opgelopen hadden. Dat aantal was medio augustus 2009 opgelopen naar acht gevallen, maar daarmee was Fryslân nog wel de minst besmette provincie. Alle acht patiënten waren bovendien buiten de provincie besmet geraakt.
Op 23 oktober 2009 was er officieel sprake van een Mexicaanse-griepepidemie in Nederland. Wel ging het om een milde vorm van griep die vaak na een paar dagen weer over was. Patiënten die niet binnen een risicogroep vielen moesten thuis beter worden en verplicht een aantal dagen binnen blijven.
Ook in 2010 had de Mexicaanse griep een mild verloop in Nederland. Sinds 2011 wordt de Mexicaanse griep als een gewone griep behandeld en zitten de inentingen standaard in het griepvaccinatiepakket voor risicogroepen.
Omdat het aantal besmettingen in eerste instantie mee leek te vallen, werd er in 2009 al gauw gesproken van een 'hype':