Veel eendenkorven rechtstreeks verkocht: "Nu de tijd om ze op te hangen"

Ieder jaar worden er in Fryslân zo'n 1.500 tot 2.000 eendenkorven verkocht. Eendenkorven moeten op dit moment naar buiten: "De komende 14 dagen vormen dé tijd om eendenkorven op te hangen," zegt producent Bouwe de Groot uit Grou. "Rond 15 maart komen de eerste eendeneieren al." Vanwege de coronamaatregelen worden dit jaar veel korven digitaal verkocht.
Eendenkorven in een boom © De Strampel
Bouwe de Groot uit Grou is een ijverige eendenkorfmaker. Hij probeert de korven onder meer op sociale media te verkopen. "We zitten dit jaar met corona. Normaal gaan de korven naar winkels en bouwmarkten, maar die zijn natuurlijk dicht. Dus nu moeten we een andere weg zoeken voor de handel." De Groot heeft dit jaar al zo'n 100 eendenkorven gemaakt. "Ze zijn allemaal al weg. Via internet verkopen we rechtsreeks aan klanten."

Streekverschillen in korven

Er zijn diverse manieren om eendenkorven te maken, legt De Groot uit. "Het is een streekgebonden product van vroeger uit. We hadden hier bij Grou de waterkorf, helemaal van riet gemaakt. Maar meer de Wouden in werkten ze meer met vlas. En onder in Fryslân gebruikten ze veel wilgentenen"
Volgens De Strampel, de 'Fryske Feriening fan Einekoerflechters', bestaan er de Trynwâldster korf, touwkorf, kleikorf, wilgentenenkorf en de waterlandkorf. "Ik vind het zelf het mooiste met vlas, dan krijg je het mooi geschakeerd over de korf. Een korf met groen riet en geel vlas lijkt heel mooi in een sloot. Vroeger werden de korven voor de eieren uitgezet, nu meer voor de kuikens."

De Strampel

Toen De Groot zo'n twaalf jaar geleden met de VUT ging, begon hij met de productie. "Ik kwam in contact met De Strampel. een eendenkorf staat op zo'n 'strampel.' Maar het is ook de naam van de vereniging, met zo'n honderd leden die allemaal korven maken. Ik heb het als kind geleerd van mijn grootvader, maar bij De Strampel heb ik weer bijgeleerd. Het begon met tien, maar nu maar ik zo'n honderd per jaar."
Het is een mooi tijdverdrijf, vindt De Groot. "Je kunt er ook mee naar streekmarkten. Zo zit ik zaterdag in Reduzum, waar paling wordt gerookt. Het hele proces met het riet- en vlassnijden en het verder klaarmaken duurt zo'n drie uur. Dan is een korf wel in elkaar gedraaid."
Eendenkorfmaker Bouwe de Groot uit Grou
Een eendenkorf op het water © Fûgelwacht
Boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer zet ieder jaar een stuk of twintig eendenkorven. "Het zetten doe ik niet als boswachter, maar als liefhebberij van mezelf. Onlangs heb ik ook met het ijs een paar gezet. De palen stonden er al, ik hoefde alleen de korven erop te zetten. Een paar staan vlakbij een gemaal. Maar toen die weer in werking werden gezet, heb ik een paar korven verloren door brokken ijs die in beweging kwamen. De hele boel ging om."

Vlugge start

Met een eendenkorf geef je de eenden wat meer een vlugge start, zegt Hoekstra. "Kleine eendjes zijn kwetsbaar. Vroeger waren alle sloten wat ruiger, daar konden eenden veiliger in broeden. Als ze in de wal zitten, zijn ze ook kwetsbaar voor predatie. Maar met een korf midden in de sloot is de kans veel minder groot dat er een steenmarter op bezoek komt om de eieren te pikken."
De eerste eenden liggen nu al op de eieren. "Je moet zo'n 28 dagen rekenen en dan hopen op wat mooi weer, zodat er wat muggen zijn die ze kunnen weten. Niet alle eendjes overleven het. Maar dat is ook de natuur. Landelijk gaat het wat minder met de broedgevallen, maar aan de andere kant heb ik op bepaalde plekken juist ook wel weer veel gezien."
Boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer
Bij De Strampel is meer informatie te vinden over hoe een eendenkorf kan worden opgehangen.