Arbeidsmigranten Sint Jacobiparochie verhuizen naar rand van het dorp, niet iedereen tevreden

Het moet de oplossing zijn voor het arbeidsmigrantenprobleem in de gemeente Waadhoeke: nieuwe huisvesting in het oude café aan de rand van Sint Jacobiparochie. De dorpen in de gemeente worstelen al lang met het onderbrengen van arbeidsmigranten. Nu is er met een ruilhandel een oplossing gevonden. De oude migrantenwoningen worden gesloopt en de bewoners verhuizen naar de rand van het dorp. Het plan moet in de toekomst in meerdere plaatsen toegepast worden.
Arbeidsmigranten Sint-Jabik ferhúzje nei râne fan it doarp, net elkenien tefreden
Aan de Geert Veenhuizenstraat in Sint Jacobiparochie staat een grote kraan klaar, om een aantal huizen mee te slopen. "Hier hebben altijd arbeidsmigranten gewoond", zo begint Marcel van der Vaart van het Plaatselijk Belang zijn verhaal. "Maar die moesten eigenlijk weg, want dat beperkt de overlast. Ze komen nu aan de rand van het dorp te wonen."
Aan de rand van het dorp staat dorpskroegje De Aardappelbeurs. Er wonen al arbeidsmigranten in, maar nu komen er op het stuk land achter de kroeg nieuwe chalets. Er moet plaats komen voor zo'n vijftig tijdelijke werkers. "Er woonden al migranten in De Aardappelbeurs en die mensen moeten nu eenmaal plek hebben. Ze zijn belangrijk voor de economie, want ze werken ook hard. Je kunt ze niet zomaar op straat zetten. Het dorp staat voor 98 procent achter deze beslissing."
Verslaggever Willem Vermeltfoort bij De Aardappelbeurs
Maar zoals uit de woorden van Van der Vaart al blijkt, blijft er nog twee procent over. Dat zijn de directe omwonenden. Ze zijn niet blij met de komst van de chalets. De omwonenden zijn bang voor overlast, die dag en nacht door kan gaan. In de dorpen Minnertsga en Bitgummole ging de huisvesting van de tijdelijke werkers eerder ook al niet door omdat het dorp het niet wilde.
Harrie Siegersma van de gemeente vindt dit wel een goede oplossing. De locatie ligt aan de rand van het dorp en er is genoeg parkeerruimte. "Er liggen goede afspraken met de beheerder van het pand." Siegersma is als coördinator arbeidsmigranten betrokken bij de opvang van migranten.
"Als er problemen zijn, moet de beheerder meteen in actie komen. Dat zijn ze verplicht. De omwonenden kunnen altijd met ze bellen. We moeten gewoon ergens de migranten opvangen, want ze moeten ergens kunnen slapen. Er waren meerdere locaties mogelijk geweest voor de opvang, maar volgens ons is dit het beste. Het advies van Plaatselijk Belang heeft daar een leidende rol in. Ze hebben een positief antwoord gegeven."
Marcel van der Vaart van Plaatselijk Belang
De omwonenden stellen zelf dat ze door Plaatselijk Belang te laat op de hoogte zijn gebracht van het plan. Ze zouden twee dagen van te voren pas een briefje door de bus hebben gekregen.
"Maak daar maar twee weken van," zegt Van der Vaart. "Sterker nog, ik heb de brieven persoonlijk afgeleverd. Dan weet ik dat ik in mijn recht sta. We begrijpen natuurlijk dat het voor de directe omwoners sneu is. Het is ook niet zomaar iets, om gelijk deze migranten naast je te hebben. Maar dit zijn geen 'zuiperige' overlastveroorzakers. Dit zijn nette mensen die gewoon de kost willen verdienen. Je moet naar het totaalplaatje kijken. Dan gaat het dorp er echt op vooruit."