LTO Noord: "Gemeente Leeuwarden gooit de landbouwsector volledig in het slot"

Landbouwvertegenwoordiger LTO Noord is boos over de plannen van de gemeente Leeuwarden om aan de zuidkant van de stad geen uitbreiding van boerenbedrijven toe te staan. Volgens LTO Noorden gooit de gemeente de landbouwsector daarmee volledig in het slot. Dat raakt op z'n minst 24 agrarische bedrijven. "Zo haal je de dynamiek uit de sector", vindt regiobestuurder Jan Teade Kooistra.
© Timo Jepkema, Omrop Fryslân
Vanaf 2022 geldt er een nieuwe wet in ons land die voorschrijft wat wel en niet mag worden gebouwd in het buitengebied. In het zogenoemde 'Pre-omgevingsplan Leeuwarden buitengebied zuid' doet de gemeente Leeuwarden een voorstel om in het veenweidegebied de uitbreiding van vee en stallen niet toe te staan. Het plan treft een groot gebied; van de weilanden ten noorden bij Terhorne tot en met de afslag Garijp bij de N31.

Op slot

Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, kunnen boerenbedrijven in de toekomst geen toestemming krijgen om bijvoorbeeld vee en stallen uit te breiden. Regiobestuurder Jan Teade Kooistra van LTO Noord schets wat dit betekent voor boeren. "Stel, je wilt een nieuwe stal bouwen met een emissiearme vloer om de stikstofuitstoot te beperken, dan moet je wel kunnen uitbreiden om deze investering te betalen. Dat kan straks niet meer. Met andere woorden: bedrijven zitten op slot, waardoor boeren ze onmogelijk toekomstproof kunnen maken."

Hakken in het zand

De gemeente Leeuwarden loopt de ver voor de veenweidevisie uit, vindt Kooistra. "Er zitten in dit gebied al bijna geen boeren meer. Er zijn al zo veel lege boerderijen. Als je die laatste boeren ook nog wegjaagt, dat kan toch niet de bedoeling zijn." Volgens Kooistra was het veel verstandiger geweest wanneer de gemeente eerst met de boeren rond de tafel was gaan zitten om de plannen te bespreken. "De gemeente loopt nu al te ver op de zaken vooruit. Dit is een valse start, waardoor bij boeren het haar recht overeind staat. Ze zetten de hakken in het zand. Dat is jammer. Daar heeft niemand iets aan."
© Gemeente Leeuwarden
De gemeenteraad moet het plan nog vaststellen. LTO Noord heeft z'n zienswijze ingediend om kenbaar te maken dat ze het niet eens zijn met de intenties van de gemeente over de plannen voor de landbouwgrond. Kooistra: "De gemeente zou er goed aan doen om de veenweidevisie eerst af te wachten. Ze zijn net iets te snel."
De gemeente benadrukt dat het gaat om een uitstel en niet om een definitief plan. De wethouders gaan met de boeren in gesprek om tot een goede oplossing te komen.
Jan Teade Kooistra van LTO Noord