Wopke Hoekstra (CDA) in It Polytburo: Rijk moet serieus kijken naar meebetalen aan Thialf

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra wil dat de overheid serieus kijkt naar het meebetalen aan ijsstadion Thialf. Nu draaien de gemeente Heerenveen en de provincie nog op voor de kosten. Dan kan eigenlijk niet meer, vindt ook Wopke Hoekstra: "We gaan hier echt naar kijken, ook met de nationale overheid", zegt Hoekstra in It Polytburo.
Wopke Hoekstra over onder anderen Thialf, de Lelylijn en landbouw:
Donderdag pleitte de PvdA in Fryslân voor het meefinancieren door het Rijk. Hoekstra wijst op de nationale en zelfs internationale uitstraling van Thialf. Hij vindt dat Rijk, provincie en andere partijen met elkaar om tafel moeten om te praten over de financiering van de ijshal. Hoekstra waagt zich echter niet aan harde toezeggingen. "Het is gemakkelijk om cadeautjes uit te delen op werkbezoek en daarna nooit meer iets te laten horen. Verstandiger is om met alle partijen om tafel te gaan."
De portemonnee trekken doet Hoekstra noch niet meteen. "Ik ben liever wat voorzichtiger, maar het topsportklimaat is ongelooflijk belangrijk."

Kritiek op schaatsen in Thialf

Hoekstra was donderdag bij een werkbezoek aan Thialf aan het schaatsen met Sven Kramer. Daarop heeft hij honderden, met name negatieve, reacties gekregen op Twitter. De meesten begrijpen niet waarom de CDA-lijsttrekker wel mag schaatsen in de ijshal, terwijl die voor anderen dicht blijft.
De komende weken kijkt It Polytburo vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen. Wopke Hoekstra van het CDA was na Lilian Marijnissen (SP) de tweede gast in deze reeks. Vrijdag schuift Lilianne Ploumen (PvdA) aan bij presentatoren Eric Ennema en Andries Bakker.
Het CDA wil de coronacrisis aangrijpen voor verandering en zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat schrijven ze in het partijprogramma voor de verkiezingen op 17 maart. Maar wat wil het CDA met Fryslân? De partij wil onder anderen het huizentekort oplossen door nieuwe huizen te bouwen, verschillende regio's beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer en boerenbedrijven moeten schoner worden door innovatie.

Wonen en bereikbaarheid

In heel Nederland moeten de komende tien jaar een miljoen betaalbare en duurzame huizen gebouwd worden, vindt het CDA. Een vierde van die nieuwe huizen moet naar starters en jongeren. De nieuwbouw kan wat CDA betreft overal komen, dus ook in groene gebieden. Verder moeten leegstaande kantoorgebouwen en winkels omgebouwd worden tot appartementen.
En door de huizen op de goede plekken te bouwen, wil het CDA krimpgebieden veranderen in groeiregio's. Dat is goed voor een leefbaar platteland, schrijft de partij. Een minister van Volkshuisvesting moet in overleg met provincies en gemeenten aanwijzen waar nieuwe huizen komen.
Het CDA wil overheidsorganisaties, onderwijs-, onderzoeks- en zorginstellingen en bedrijven beter verspreiden over het land. Verder moeten er overheidskantoren met meer flexwerkplekken komen. Dan kunnen mensen uit Fryslân bijvoorbeeld makkelijker thuiswerken. Dat wil het CDA ook stimuleren.
Om het Noorden beter te verbinden met de Randstad, wil het CDA de Lelylijn aanleggen met eindstations in Groningen in Leeuwarden. Leeuwarden moet een van de knooppunten worden op een hogensnelheidsnetwerk. Dan wordt het makkelijker om hier te wonen en een paar dagen per week in de Randstad te werken.

Zorg in de gemeenten

Een probleem in de meeste gemeenten is geldkrapte. Dat is met name zo sinds het Rijk tal van zorgtaken bij de gemeenten neergelegd heeft. Gemeenten weten beter wat nodig is, was de gedachte. Maar er is niet genoeg geld naar de gemeenten gegaan om dat allemaal goed uit te voeren, waardoor grote tekorten ontstaan. En dan zijn er ook nog plannen om het geld uit het gemeentefonds opnieuw te verdelen, waardoor veel Friese gemeenten er nog meer op achteruit gaan.
Volgens het CDA is de zorg wel toegankelijker geworden door de jeugdzorg bij de gemeente te leggen, maar ook veel duurder. Door dat op te lossen wil het CDA met gemeenten kijken naar welke zorg echt nodig is voor jongeren. Bovendien moeten de eisen voor zorgaanbieders omhoog. Verder moet het Rijk meer geld aan de gemeenten geven om de WMO en jeugdzorg uit te voeren.
Voor de ziekenhuizen wil het CDA een onderscheid maken tussen regioziekenhuizen en gespecialiseerde topcentra. Acute zorg en basiszorg moet in de regioziekenhuizen gedaan worden.

Landbouw, milieu en natuur

Het CDA wil een nieuwe aanpak voor de hele agrarische sector. De sector moet zelf met plannen kommen om doelen waar te maken, maar ze moeten daarbij wel financieel gesteund worden door de overheid en banken. En als boeren vrijwillig stoppen, moeten ze compensatie krijgen.
Om ervoor te zorgen dat boeren meer geld voor hun product krijgen, wil het CDA dat er een 'voedselscheidsrechter' komt. Die staat tussen de boeren, groothandel en de consument. De afstand tussen de boeren en de consument moet ook kleiner worden. Het CDA wil stimuleren dat mensen meer spullen kopen die in de muurt gemaakt zijn.
Om bodemdaling in het veenweidegebied aan te pakken, wil het CDA een minister aanwijzen die een pakket van maatregelen in elkaar zet in overleg met onder anderen gemeenten, provincie en landeigenaren.

Het Fries

Wat het CDA betreft, moet de Nederlandse en de Friese taal opgenomen worden in de Grondwet. Dat voorstel was er al eerder eens, maar de regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft dat ingetrokken. Er zou geen 'drijvend maatschappelijk belang en voldoende constitutionele rijpheid' zijn.

Friese kandidaten

Het CDA heeft drie Friese kandidaten op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan. Harry van der Molen staat het hoogst, op plek negen. Gezien de peilingen moet dat genoeg zijn voor een plekje in de Tweede Kamer, want in de peilingen staat de partij op zo'n 17 tot 21 zetels. Van der Molen zit sinds 2017 in de kamer. Andere Friese kandidaten van het CDA zijn Jaap Jonkers uit Joure op plek 27 en Douwe de Vries uit Noardeast-Fryslân op 44.