Nederlands-Duitse stinzenflora-website opgezet met bloeikalender

Mensen kunnen op een nieuwe website zien welke stinzenplanten op welke locaties in bloei staan. Er is een stinzenflora-monitor opgezet, waar historische locaties in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland te vinden zijn. Met een kalender kunnen belangstellenden uitvinden wat er in bloei staat. Ook is er informatie over soorten, beheer en andere opvallende zaken te vinden. De website gaat 19 februari online.
© Dico de Klein, It Fryske Gea
Het is een initiatief van Stichting Noordelijke Lustwarande, dat in 2017 opgezet is om aandacht te vragen voor groen erfgoed. Het project wordt gesteund door provincie Fryslân, Landkreis Leer en EDR Net(z)werkproject Noordelijke Lustwarande. Achter het project zit een netwerk van eigenaren en beheerders van tuinen en parken. Op dit moment zijn er 15 locaties ingevoerd: 7 in Fryslân, 4 in Groningen en 4 in Duitsland.
Iedere week zijn er vrijwilligers bezig met het maken van foto's en het invoeren van gegevens. De informatie is zowel in het Nederlands als in het Duits te vinden.