Provincie verlengt coronasteunregeling voor kleinere bedrijven

De provincie Fryslân verlengt de coronaregeling van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij FOM tot eind dit jaar. De regeling met de naam Ondernemers Impuls Fryslân is bestemd voor kleinere bedrijven die het moeilijk hebben met het krijgen van een lening bij de bank.
© Omrop Fryslân
Bedrijven die voor de coronaregeling financieel gezond waren en nu buiten hun schuld tussen wal en schip dreigen te vallen, moeten zich vooral melden bij het loket In Business in Leeuwarden, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. Dat heeft een totaaloverzicht van hoe het er met de Friese economie en de ondernemers voor staat.
"Zij kunnen die signalen overbrengen naar het Rijk en naar organisaties zoals VNO-NCW en MKB Nederland. Die zitten aan tafel met de regering. Tot nu toe zien we dat die signalen, als ze maar aan het licht komen, worden overgenomen door de regering."

Provincie wil niet werk van de banken overnemen

De financiële regeling is voor bedrijven die geen leningen kunnen krijgen bij de bank. Sander de Rouwe zegt dat hem signalen bereiken dat de banken niet altijd hun werk doen. "Het is niet de bedoeling dat de provincie het werk van de banken overneemt. Maar als ze het echt niet doen, moet er wel een fonds zijn dat kan helpen."
De FOM-regeling moet uitkomst bieden voor kleinere winkels, horeca en kapsalons. "Die moeten ook kunnen rekenen op steun van de provincie."
Sander de Rouwe