Gedeputeerde Poepjes wil oud-winnaars 'Gysbert' spreken over zorgen

Gedeputeerde Sietske Poepjes gaat graag het gesprek aan met vier winnaars van de Gysbert Japicxprijs, die zich zorgen maken over wie de prijs toekent. Eppie Dam, Aggie van der Meer, Koos Tiemersma en Abe de Vries schrijven in de Leeuwarder Courant dat ze het niet eens zijn met het feit dat de adviescommissie, oftewel de jury, niet volledig uit literair specialisten bestaat.
Aggie van der Meer en Sietske Poepjes © Omrop Fryslân
Koos Tiemersma
De adviescommissie vervult de rol van een jury. Zij brengt advies uit over wie de prijs moet winnen. De provincie neemt dat advies over en benoemt de winnaar. De jury bestaat dit jaar uit Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde. Heeg werkt als freelance acteur voor televisie en diverse theatergezelschappen. Hilarides is schrijver en cultuurmaker. Van der Velde is woordvoerder en beleidsstrateeg bij de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland en Afrika-deskundige. Hij was ook meer dan tien jaar bestuurslid van Tresoar.

Niet alleen literair specialisten in jury

Volgens de vier eerdere winnaars is er een groot verschil tussen de Gysbert Japicxprijs en de P.C. Hooftprijs, de belangrijkste prijs voor Nederlandstalig werk. In de jury van deze laatste zitten alleen specialisten op literair terrein, in de Friese niet, schrijven Dam, Van der Meer, Tiemersma en De Vries. "Wij willen als literaire schrijvers, als liefhebbers van Friese literatuur én als de Gysbert-laureaten van 2019, 2017, 2015 en 2005, onze zorg hierover uitspreken."
Hun werk heeft er recht op beoordeeld te worden op literaire kwaliteiten, door mensen die met publicaties hebben bewezen dat een dergelijke evaluatie hun toevertrouwd is.
Vier eerdere winnaars van de Gysbert
'Schrijvers en dichters zijn literaire kunstenaars en hebben er recht op allereerst als zodanig beschouwd en behandeld te worden", schrijven de eerdere winnaars in de krant. "Hun werk heeft er recht op om beoordeeld te worden op literaire kwaliteiten, door mensen die met publicaties hebben bewezen dat een dergelijke evaluatie hun toevertrouwd is."
De vier oud-winnaars vragen cultuurgedeputeerde Poepjes duidelijkheid te geven over het beleid inzake de prijs en het zoeken van leden van die adviescommissie.

Advies Tresoar opgevolgd

"Ik ga heel graag het gesprek aan", zegt Poepjes in een reactie, die de namen van de juryleden door kreeg van Tresoar. "Het college heeft oprecht het advies van Tresoar opgevolgd, omdat we vinden dat het een goed advies was en dat daarmee een goede Gysbert Japicx-prijs uitgereikt kan worden."
De Gysbert Japicxprijs wordt om de twee jaar uitgereikt: de ene keer voor Friestalig proza, de andere keer voor Friestalige poëzie. De laatste categorie is dit jaar aan de beurt.
Gedeputeerde Poepjes over de zorgen van de oud-winnaars