Watersportverbond: Maak Lauwersmeer bij Dokkumer Nieuwe Zijlen dieper

Het Watersportverbond wil dat het stuk Lauwersmeer bij Dokkumer Nieuwe Zijlen wordt uitgediept. De vaargeul moet ook breder worden op de plek waar het Dokkumer Djip via een spuisluis in het Lauwersmeer uitmondt. De geul is zo smal dat schepen regelmatig aan de grond lopen, zegt het Watersportverbond.
© Google Street View
Het meer slibt bij het Dokkumer Diep al een tijdje dicht. Sommige verenigingen en jachthavens aan het Lauwersmeer hebben er last van, omdat het water niet meer diep genoeg is om doorheen te varen. Door het water dieper en breder te maken, wordt het vaargebied beschikbaar gemaakt voor plaatselijke jachten die op het Lauwersmeer varen, maar ook voor jachten die de Staande Mastroute varen.
Het Watersportverbond vraagt nu aan de Klankbordgroep Lauwersmeer om aan de slag te gaan met het verzoek. In die groep zitten mensen van de provincie Fryslân en Groningen en de gemeenten waarin het gebied ligt.