Kritiek op gaswinning bij Gorredijk: vragen over de gang van zaken

Zes partijen in Provinciale Staten hebben kritiek op de gang van zaken wat de gaswinning bij Gorredijk betreft. Het Rijk en gasbedrijf Vermilion gaan door met de gaswinning, zonder dag bewoners, gemeenten en de provincie op de hoogte zijn gebracht. PvdA, FNP, GroenLinks, SP, D66 en de Partij voor de Dieren stellen nu vragen over hoe het is gegaan.
© ANP
Doordat het Rijk de vergunning heeft verlengd, kunnen in het gebied tot 2039 nieuwe gaswinningen starten en vergunningen worden verlengd. Onder het gebied vallen winningen in Weststellingwerf en het Drentse Westerveld.

Slechte communicatie

"We vragen ons af of de procedures in de mijnbouwwet die de informatievoorziening regelen nog wel afdoende zijn", zegt Jochem Knol van GroenLinks. "Wisten de provincie en de gemeentes hiervan? Bewoners zijn over deze verlenging niet of nauwelijks geïnformeerd en er is wederom veel onrust ontstaan. Draagt deze manier van werken bij aan het vertrouwen in de overheid?"
De provincie tekent bezwaar aan tegen het verlengen. De zes partijen willen dat de provincie de zorgen over de slecht communicatie daarin ook meeneemt.

"WC-eend adviseert WC-eend"

Knol betwijfelt of de effecten van de gaswinning wel goed worden bekeken. "De effecten van de winningen worden in beeld gebracht door informatie van de initiatiefnemer zelf, Vermilion. We hopen dat ook dit punt door de provincie naar voren wordt gebracht in haar bezwaar. Er ontstaat op die manier namelijk twijfel of deze informatie wel objectief is. Want je vraagt je toch af of hierbij geldt: WC-eend adviseert WC-eend?"
De zes partijen hebben geen meerderheid in de Staten. Ze komen op 18 van de 43 zetels.
Jochem Knol van GroenLinks