Marijnissen in It Polytburo: SP twijfelt of verkiezingen door kunnen gaan

De SP is er niet van overtuigd dat de Tweede Kamerverkiezingen in maart door kunnen gaan. Dat zegt lijsttrekker Lilian Marijnissen in It Polytburo. Ze zegt dat het niet zeker is dat de verkiezingen op een veilige manier kunnen worden gehouden.
De SP is voorstander van zogeheten 'stemstraten', waar een veilige afstand kan worden aangehouden. Ook zou het stemmen per post niet alleen voor zeventigplussers mogelijk moeten zijn, zegt Marijnissen.
Door de coronapandemie is campagnevoeren op de gewone manier niet mogelijk. Dat is voor de SP, een actiepartij "van de straat", toch wel een nadeel, geeft Marijnissen toe, zeker in Fryslân. Daar heeft de partij weinig aanhang. De SP zit in niet meer dan twee Friese gemeenteraden, en heeft twee zetels in Provinciale Staten.
De komende weken kijkt It Polytburo vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen. Lilian Marijnissen van de SP was de eerste gast in deze reeks. De SP heeft 14 zetels in de Tweede Kamer. Er staan geen Friezen op de lijst.
Het moet eerlijker. Dat is de rode draad in het verkiezingsprogramma van de SP. Hoe komt dat terug in de plannen die de partij met Fryslân heeft? Bijvoorbeeld door gemeenten, die er veel werk bij hebben gekregen, meer geld te geven. Door jongeren, starters en mensen met een beperking makkelijker aan een huis te helpen. En door beter met het milieu om te gaan.

Geldkrapte gemeenten

De financiële situatie van gemeenten is al jaren een probleem. Oorzaak is het overhevelen van tal van zorgtaken die eerder werden uitgevoerd door het Rijk. Dat werk wordt nu door gemeenten gedaan, omdat die beter zicht hebben op wat er nodig is. Tegelijkertijd hebben gemeenten niet het geld gekregen om het beleid uit te voeren zoals ze dat zouden willen. Er zijn grote tekorten ontstaan. En dan zijn er ook nog plannen om het geld uit het gemeentefonds opnieuw te verdelen, waardoor veel Friese gemeenten er nog meer op achteruit gaan.
De SP wil dat gemeenten veel meer geld krijgen om deze zorgtaken uit te voeren, vooral in regio's waar steeds minder mensen wonen. Dat is in delen van Fryslân het geval. Geldkrapte moet niet ten koste gaan van bijvoorbeeld de kwaliteit van de jeugdzorg, schrijft de partij in het programma.
Verder wil de partij dat in alle regio's een volwaardig ziekenhuis staat en dat er geen ziekenhuizen of afdelingen mogen verdwijnen. Overal in het land moet de afstand naar huisartsenposten wat de SP betreft niet te ver weg zijn.

Gaswinning

Wat gaswinning betreft staat vooral Groningen landelijk op de kaart. SP-kamerlid Sandra Beckermann zet zich enorm in voor de zaak van de Groningers. Maar ook in Fryslân is er sprake van gaswinning. Hier wordt uit veel kleine velden gas gewonnen. De SP wil zo snel mogelijk stoppen met gaswinning in heel Nederland. Dat staat in het verkiezingsprogramma.

Landbouw en milieu

De landbouwsector is te groot geworden, wat de SP betreft. De natuur, het milieu en het welzijn van de dieren lijden eronder. Boeren moeten goed kunnen verdienen met hun werk, maar de veestapel moet wel veel kleiner worden, zegt de partij. Anders wordt de schade aan het milieu en het klimaat alleen maar groter.
De SP wil daarom vooral boeren helpen die diervriendelijk en duurzaam werken. Bovendien moeten ze hun producten meer binnen de regio afzetten.
De biodiversiteit moet ook beter. De SP wil dat natuurgebieden aan elkaar verbonden worden en dat er veel meer natuur in ons land komt, ook op zee. Wanneer het kan moet de waterstand in veenweidegebieden omhoog. Dat is goed voor weidevogels.

Openbaar vervoer

Voor een schonere wereld wil de SP ook meer doen aan schoon en betaalbaar vervoer. Het openbaar vervoer-netwerk van Noord-Nederland blijft achter bij veel andere regio's. Sommige buslijnen worden zelfs geschrapt in Fryslân.
Volgens de SP moet het gedaan zijn met de privatisering van het openbaar vervoer. Er moet meer geld naartoe en minder naar de aanleg van nieuwe autowegen. Het vervoer moet gratis worden voor 65-plussers en mensen met een handicap. De SP wil, net als bijna alle andere partijen, ook de Lelylijn aanleggen: een spoorverbinding tussen Groningen en de Randstad, die ook over Drachten en Heerenveen gaat.

Wonen

De Lelylijn zou het onder andere makkelijker moeten maken om in het Westen te werken, terwijl je in het Noorden woont. Het zou ervoor zorgen dat meer mensen in Fryslân willen wonen. En dat terwijl ook in delen van onze provincie al een tekort aan woningen is.
De SP wil dat er een ministerie van wonen komt, dat een nationaal bouwplan maakt. Zo moeten er duurzame en betaalbare huizen voor iedereen komen. Leegstaande kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen moeten eerder plaats maken voor woonruimte.
Een nationaal plan dus, maar de SP ziet wel in dat je niet overal hetzelfde kunt doen. Lokale bestuurders moeten daarom meer eigen beleid kunnen maken om lokale problemen aan te pakken.

Friese kandidaten

Wie op de SP én op een Fries wil stemmen, heeft een probleem. De partij heeft geen Friezen op de kandidatenlijst staan. Of je moet Fenna Feenstra als Friezin beschouwen. Ze zat voor de SP in de Friese Provinciale Staten, maar woont nu in Groningen. Groningers zijn sowieso goed vertegenwoordigd op de kandidatenlijst van de SP. Sandra Beckermann staat op 6 en Jimmy Dijk op 10.