Motie voor uitvoering 'Aanvalsplan Grutto' aangenomen in Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde donderdag een motie om minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur te vragen binnen zes weken aan te geven hoe zij het 'Aanvalsplan Grutto' wil uitvoeren. In 2020 werd het plan aangeboden aan minister Schouten en de Kamer. Het plan werd toen hartelijk ontvangen, maar een goede financiering is niet toegezegd.
© Gerrit Harmen Rypma
Het plan komt bij voormalig minister Pieter Winsemius vandaan, in samenwerking met talloze instanties zoals It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland. Ook zes weidevogelprovincies steunen de plannen.
De partijen VVD, CU, CDA, D66, GL, PvdA en SP hebben nu een motie gesteund om aan te dringen op de uitvoering en de financiering van het plan.
Grofweg komt het plan erop neer dat er 10.000 hectare grote gebieden moeten komen voor de grutto, maar ook andere weidevogels. En dat moet gebeuren in de vijf provincies waar de meeste grutto's broeden. Met Fryslân in de hoofdrol.
De inrichting en beheer moet er ook ingrijpend op aangepast worden. Boeren in die gebieden moeten er zeker van zijn dat zij er ook op lange termijn genoeg kunnen verdienen. Het aantal koeien moet aangepast worden op het weiland, zodat er minder intensieve landbouw is.