Weidevogelplan valt goed, maar geld nodig voor uitvoering: "Geld bij de grutto"

De weidevogel, daar ging het donderdag over in de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer. De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft twee uren gesproken over de initiatiefnota 'Weidse blik op de Weidevogels' over het beheer van de vogels. Volgens boer Sjoerd Miedema uit Haskerdijken, die zich veel inzet voor de weidevogel en het overleg digitaal volgde, moet er snel geld uitgetrokken worden voor het weidevogelbeheer.
Een grutto zoekt een natte plek © Remco de Vries
Volgens Miedema was iedereen positief over de nota, maar is er wel geld nodig om het uit te voeren. "Ze zeggen dan in Nederland 'boter bij de vis', maar ik zeg 'geld bij de grutto'. Er moet geld op tafel komen, dat is waar het nu om gaat." Probleem is wel dat de regering demissionair is. "Het kabinet is er niet meer, dus ze kunnen eigenlijk niets besluiten. Ze kunnen alleen zeggen dat ze het willen. Dat is een beetje de spagaat."
Voor de weidevogels zou het goed zijn dat de beheergebieden groter worden, zegt Miedema. "De kansrijke gebieden moeten ontwikkeld worden. Dat begint met het klaarmaken van het land voor de weidevogel en voor de biodiversiteit. Dan komt die grutto weer, daar ben ik van overtuigd."
Er moet echter wel een vergoeding voor boeren tegenover staan, vindt hij. Veel boeren willen hun land wel weidevogelvriendelijk inrichten, maar hebben het geld niet om dat te realiseren en komen ook niet altijd in aanmerking voor subsidieregelingen.
Sjoerd Miedema