Dorp Baard koopt dorpsveld van kerk: schaatsen in de winter, kaatsen in de zomer

Het dorpsveld van Baard wordt eigendom van de dorpsbewoners zelf. De kerk, die nu nog eigenaar is van het veld, verkoopt het stuk grond en wil dat het in beheer blijft van het dorp. Want het grasveld, ook wel 'It Kamp', fungeert 's winters als ijsbaan en in de zomer als kaatsveld, en heeft een belangrijke centrale plek in het dorp.
Baard koopt dorpsveld van kerk
De grond is altijd van de kerk in het dorp geweest, maar die wil er nu van af. "Het veld kost ons alleen maar geld en dat kan nu niet meer uit", vertelt kerkrentmeester Yge Valk. "Het is nooit de bedoeling geweest dat de inwoners voor de kosten moeten opdraaien en dat is ook nooit gebeurd, dus we willen het nu graag verkopen.
De kerk vindt het erg belangrijk dat het veld in het beheer blijft van het dorp. "We willen er zeker van zijn dat het altijd beschikbaar is voor het dorp en niet anders gebruikt wordt dan als ijsbaan en kaatsveld. Het mag nooit in handen komen van de gemeente zodat er huizen op komen of noem maar op." Het wordt voor alle activiteiten in het dorp gebruikt. "Ook wordt het terrein gebruikt voor de gymnastieklessen van de basisschool die aan het veld ligt."

Voorbeeld voor andere dorpen

Valk vindt het een bijzondere overdacht en hoopt dat andere dorpen dit ook gaan doen. "Ik zie het nog niet in andere dorpen gebeuren, maar ik denk wel dat het wenselijk is. Dat de dorpen dit soort stukjes grond in eigendom krijgen zodat ze het zelf ook kunnen beheren."
Om het veld in het dorp te kunnen houden is er een speciale stichting opgericht: Stichting Welzijn Baard. Die stichting heeft het veld voor een symbolische prijs van de kerk gekocht voor een bedrag van vijf euro per vierkante meter.
De ijsbaan fan Baard © Omrop Fryslân, Maaike van der Hoek
Yge Valk en Marijn Meijberg over de verkoop van het dorpsveld