Wildcamera's moeten predatoren in Zuidwest-Fryslân in kaart brengen

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen willen dit jaar met toestemming van de grondeigenaren 120 wildcamera's inzetten voor onderzoek naar roofdieren in het zuidwesten van Fryslân. Dat is maandag bekendgemaakt door de onderzoeksgroep rond Theunis Piersma, die al sinds 2004 in die streek - van zo'n 11.500 hectare land - actief is.
© Remco de Vries
Het onderzoek richt zich met name op de grutto en het landschap waarin deze weidevogel probeert kuikens groot te brengen. Dat is in Fryslân niet zo eenvoudig, want nog meer dan in andere provincies hebben weidevogels hier last van roofdieren.
Dat werd in de lente van vorig jaar heel duidelijk toen er na een rijk muizenjaar veel predatoren waren, maar bijna geen muizen. Dat de predatie 's avonds bekeken wordt met wildcamera's bij nesten is niet nieuw, maar deze 120 camera's komen niet bij nesten te staan. In plaats daarvan wordt gekeken naar een dam waar roofdieren overheen moeten om in weide te komen. De camera's worden ook voor en na het broedseizoen gebruikt.

Gruttonesten

De onderzoekers willen niet alleen kijken naar wat die predatoren uitvreten bij de nesten, ze willen ook meer zicht krijgen op het hele leven van de roofdieren en alles wat ze vreten. Door wat algemener te kijken naar wanneer welke roofdieren zich laten zien in een stuk land en door dat jaren vol te houden, krijgen de onderzoekers een vollediger beeld van hoeveel vossen en steenmarters er bijvoorbeeld rondlopen.
De camera's worden verdeeld over drie verschillende soorten land: land dat intensief gebruikt wordt, land dat extensief gebruikt wordt en land dat er tussenin zit. In het broedseizoen verhuizen er wel zestig camera's naar de gruttonesten.
© -
De camera's zijn bedoeld voor roofdieren die in het donker actief zijn, maar bij daglicht wordt in het vel met waarnemingen gekeken naar met name vogels die wel eens een gruttokuiken eten. Daar is al een begin mee gemaakt.
Maar de plannen voor het onderzoek naar de grutto's zijn veel breder dan naar predatie alleen. Zo zal er in samenwerking met Wageningen University & Research ook voor het eerst worden gekeken naar de rol van bestrijdingsmiddelen.

Broedsucces vijf keer hoger

Daarnaast is er meer aandacht voor het insectenleven onder en boven de grond en hoe hun levenscyclus eruitziet. Al met al is de verwachting dat de onderzoeker, meer dan het geval was, praktische tips op kunnen leveren voor boeren en natuurbeheerders om het de grutto's naar de zin te maken Het broedsucces moet vijf keer hoger liggen dan nu om de populatie weer te laten groeien.
Er zijn nu zo'n 2.000 grutto's die naar het zuidwesten van Fryslân vliegen om daar voor een nieuwe generatie vogels te zorgen. 81 procent daarvan overleeft dat. De onderzoekers zijn ook heel benieuw hoeveel vogels er buiten het broedseizoen sterven.