Nieuwe tijdelijke directeur voor Natuurmuseum Fryslân

Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden heeft een nieuwe interim-directeur aangesteld. Roel Woering uit Lemmer was eerder zakelijk directeur van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Daarna was hij interim-manager en strategisch adviseur in binnen- en buitenland.
Roel Woering © Frysk Natuermuseum
Woering krijgt als belangrijkste opdracht in op de toekomst gerichte exploitatie van het museum te maken.
Het natuurmuseum staat de komende tijd voor een lastige opgave door bezuinigingen van de provincie. Ze krijgen een derde minder aan subsidiegeld. Dat gaat om een bedrag 2 ton per jaar. Daardoor zou een derde van het personeel moeten vertrekken. Ook corona speelt het museum parten.
In oktober vorig jaar kreeg directeur Tom van Slooten door de raad van toezicht ontslag. De reden daarvan is niet bekendgemaakt. Roel Woering is per 1 februari begonnen aan zijn opdracht.

Prachtig museum

Woering vindt het een prachtig museum met een belangrijke functie voor het hele Noorden, niet alleen als museum voor bezoekers, maar ook als centrum voor cultuureducatie en natuurwetenschappelijk onderzoek. Meer dan de helft van de bezoekers komt van buiten Fryslân.
Woering is eerst aangesteld voor een half jaar. Het museum heeft grote financiële problemen vanwege de korting door de provincie en Woering wil nu vooruitzien en vraagstukken oplossen. "Het is niet makkelijk, maar daar ben ik voor", zegt hij. Op redelijke termijn wil hij in gesprek met alle partijen om een mooie toekomst te laten zien. Hij wil daarvoor overleggen met de provincie, met de brede politiek en de scholen.
Het museum heeft wel coronageld van het Rijk gekregen voor de gemiste entreegelden tijdens de verplichte sluiting.
Roel Woering