Herverdeling gemeentefonds pakt niet goed uit voor Friese gemeenten

De herverdeling van het gemeentefonds, die minister Ollongren door wil voeren, pakt niet goed uit voor verschillende Friese gemeenten. Tien gemeenten krijgen in het voorstel van de minister minder geld per inwoner. Omdat er in Fryslân meerdere gemeenten door het plan geraakt worden, zegt de minister na te denken over mogelijke compensatie.
© Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeenten krijgen geld uit het gemeentefonds om hun overheidstaken uit te voeren. Door een zogenaamde herijking door te voeren, probeert de minister om de verdeling van dat geld eerlijker te maken.
In het voorstel van de minister moeten tien Friese gemeenten inleveren. Zo zou Leeuwarden bijvoorbeeld 40 euro minder per inwoner krijgen, terwijl Achtkarspelen er maar liefst 83 euro op achteruit gaat per inwoner. Weststellingwerf, De Fryske Marren, Harlingen, de Waddeneilanden en Súdwest-Fryslân krijgen er juist wat geld bij per inwoner.

Plannen nog niet definitief

De plannen van Ollongren moeten nog beoordeeld worden door de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur), de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het nieuwe kabinet.
De minister ziet zelf ook dat met name gemeenten in Fryslân en Groningen geraakt worden door de herijking. Ze schrijft dan ook in een brief aan de Tweede Kamer dat 'in het bijzonder in Friesland en Groningen gemeenten zijn met forse nadelige effecten'. Ze denkt er daarom over na 'in uitzondering in te richten. De feitelijke uitwerking van dit voornemen volgt na het advies van de ROB en de consultatie van de VNG. Definitieve besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling is aan een nieuw kabinet'.
Burgemeester Leo Pieter Stoel over de verdeling van rijksgeld