Spoedvergadering Noardeast over ondertekening Waddenagenda 2050

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft aanstaande dinsdagavond 2 februari een fysieke spoedvergadering. Het betreft een zogenoemde spoedvergadering, omdat het college heeft aangegeven de intentieverklaring van de Waddenagenda 2050 te laten ondertekenen op 3 februari aanstaande. Meerdere partijen in de gemeenteraad zijn het daar niet mee eens, 21 januari werd er dan ook een motie aangenomen, om de intentieverklaring niet te laten ondertekenen.
© Ben de Jager, RTVNOF
Het college van Burgemeester en Wethouders gaf 28 januari j.l. aan via een brief, dat zij gebruikmaken van het recht wat het college heeft en de intentieverklaring juist wél willen ondertekenen. Meerdere partijen in de gemeenteraad zitten met het punt dat agrariërs die de zomerpolders gebruiken, hiermee mogelijk in de knel komen. In de Waddenagenda is namelijk het behoud van de zogenoemde zomerpolders niet zwart op wit vastgelegd.
Het is politiek een belangrijk punt en daarom heeft de raadsvoorzitter besloten de vergadering fysiek te laten plaatsvinden in het gemeentehuis van Kollum.