Waddenvereniging gaat zelf op jacht naar het MSC Zoe-afval in de Noordzee

De Waddenvereniging gaat met 1,9 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij het afval van de MSC Zoe bergen, dat nu nog in de Noordzee ligt. Dat zou gaan om 800.000 kilo. Maar wanneer dat lastig te vinden blijkt te zijn, is het ook bedoeld om ander afval boven water te halen.
Dit project, 'Clean Up XL' wordt samen met Stichting de Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en natuur- en milieufederaties uitgevoerd. "Wij vinden het onacceptabel dat er zoveel rommel in zee blijft liggen. Dat druist in tegen werkelijk alles waar wij voor staan. Dus zijn we superblij dat we dit kunnen opruimen", zegt projectleider Ellen Kuipers van de Waddenvereniging.
Kuipers wil lokale bergers inschakelen die ervaring hebben opgedaan met de grote bergingsoperaties waarbij in 2019 de meeste ladingrestanten van de zeebodem zijn gehaald. Nadat er nog een experiment was met een vissersschip dat afval opviste, stopte deze grootschalige berging omdat de milieukosten ervan niet meer in verhouding zouden staan tot de milieuwinst.

Duurzaam

Daar heeft de Waddenvereniging iets op gevonden. Kuipers: "Wij willen drie keer een expeditie organiseren met een bergingsschip en duikers om gedurende drie jaar rommel boven water te halen. Wij gaan dat op een duurzame manier doen."
Ellen Kuipers van de Waddenvereniging
"Helaas gebruiken de bergingsschepen nog fossiele brandstof, maar wij gaan de CO2 dichtbij huis compenseren in het veenweidegebied. Bovendien willen we het afval dat we naar boven halen, zoveel mogelijk recyclen. Van plastics proberen we bijvoorbeeld weer mooie producten te maken die op een ludieke manier de problemen van afval in zee zichtbaar maken."
Een containerschip komt voorbij terwijl op de voorgrond een schip bezig is met de berging van resten van MSC Zoe © Omrop Fryslân, Remco de Vries
"Wij hechten belang aan het beschermen van de natuur in Nederland", zegt Dorine Manson van de Postcode Loterij. "We waren meteen geïnteresseerd in het voorstel van de Waddenvereniging. Dat we hen kunnen steunen maakt ons trots. Zij gaan er nu voor zorgen dat de troep opgeruimd wordt en dat de containervaart veiliger wordt, zodat toekomstige rampen van deze aard worden voorkomen."

Minister

De hele operatie is ook een middel om de politiek en de burger bij de les te houden, zo geeft Kuipers aan: "Wij willen leren van deze ramp en al die lessen borgen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft alle aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten omarmd en is daarmee bezig."
"Wij willen de minister daar heel graag bij helpen. Want het containervervoer is onveilig. Dat is wel gebleken uit de ramp met de MSC Zoe." De Waddenvereniging wil de internationale lobby om daar iets aan te doen, ook steunen.
Een auto, afkomstig uit de lading fan de MSC Zoe, wordt begin 2019 uit de Noordzee gehaald © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Het moet een heel zichtbare operatie worden met onderwaterbeelden van de duikers van Stichting Duik de Noordzee Schoon. Maar daar blijft het niet bij, zegt Kuipers: "Wij willen met alle rommel die we boven water halen heel zichtbaar en tastbaar laten zien hoeveel rotzooi er eigenlijk wel niet ligt."
"We gaan samen met de stichting De Noordzee het afval analyseren met stakeholders om ook te kijken wat de oorsprong ervan is om ook die mensen ervan bewust te maken dat het anders kan."
Als alles goed gaat, zou de bergingsoperatie in de herfst kunnen beginnen; er komt dan ieder geval een duikexpeditie. Het kan ook zo zijn dat de bergingsoperatie pas komend jaar begint.