Natuurlijk watersysteem moet terugkomen op Groene Strand Terschelling

Staatsbosbeheer wil op Terschelling water beter en langer vasthouden, in het gebied van het Groene Strand tot aan het Griltjeplak. Daarom worden er plannen gemaakt om het natuurlijke watersysteem op het eiland te herstellen. Het gaat grofweg om het eerste gebied aan de rechterkant als je van West-Terschelling richting de Noordsvaarder wandelt.
Kijk hier naar de plannen op Terschelling
Een van de eerste dingen die je dan tegenkomt, is het zoete water dat het gebied heel makkelijk kan verlaten door een sloot en een duiker. Het is de bedoeling dat die sloot gedempt wordt en dat geldt ook voor sloten verderop in het gebied. Als het water langer staan blijft, zakt het naar onderen. Uiteindelijk komt het dan zeer mineraalrijk weer naar boven. En dat levert heel rijke flora en insecten op. Ook zijn er zeldzame vogels die hiervan kunnen profiteren.
Ien fan de sleatten dy't dempt wurde moat of ûndjipper © Omrop Fryslân/Remco de Vries
"Recht door het Groene Strand ligt een sloot en die mondt uit in de Waddenzee", zegt boswachter Joeri Lamers. "Die voert eigenlijk te veel water af."
"Ook in de hele droge periodes terwijl je juist dan heel veel water vast wil houden. We proberen nu door die sloten grotendeels te dempen en wat meer natuurlijke waterlopen terug te brengen het water langer vast te houden."

'Duinbeek herstellen'

Door deze ingrepen kan er iets terugkomen, dat verdwenen is uit Nederlandse duinlandschappen: een duinbeek. "In principe herstellen we nu een systeem dat er 100 of 150 jaar geleden ook was", seit Lamers. "Er liep toen door de duinvallei een soort duinbeek die tussen de duintjes door, door laagtes naar het Wad afstroomde."
De begroting voor deze klus is nog niet rond en er wordt nog overlegd met de eilanders hoe alles precies moet. Als alles goed gaat, kan het werk dan in september beginnen.
It Griene Strân © Omrop Fryslân/Remco de de Vries
Op een aantal plekken, zoals het Griltjeplak, kan de aanpak ervoor zorgen dat er na regen minder water komt te staan omdat het zich verspreidt door het hele gebied. Nu lopen er verschillende paden door, en omdat het dicht bij West-Terschelling ligt, kan het er behoorlijk druk zijn.
Volgens Lamers wordt daar wel rekening mee gehouden. "Over het algemeen is het zo dat als je meer oppervlakte water ziet dat dat op de recreatie ook een goede invloed heeft. Mensen vinden het heel mooi om water te zien en er komen veel vogels op af. Maar we zullen wel een aantal dingen moeten doen want bepaalde paden zullen wat natter worden. Daar willen we dan gaan kijken of we er met vlonders of met bruggetjes een extra beleving aan kunnen geven."