PvdA wil duidelijkheid van minister over zoutwinning en bodemdaling

De minister van Economische Zaken en Klimaat moet duidelijkheid geven over zoutwinning door Frisia Zout in Fryslân en de bodemdaling die dat tot gevolg heeft. Dat zegt Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA. Hij stelt er Kamervragen over.
Twadde keamer © Shutterstock.com
Nijboer stelt de vragen naar aanleiding van een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Dat schreef eerder dat de Friese bodem niet meer opveert na zoutwinning. De bodem zou in de afgelopen jaren tientallen meters zijn gezakt. De verwachting was dat stroperig zout uit de omgeving zou toestromen om de holtes waar zout uit wordt gewonnen weer op te vullen en dat de bodem zou terugveren. Die geologische theorie kwam echter niet uit.

Verkeerde aannames

De PvdA'er wil nu weten welke voorwaarden er in het verleden zijn gesteld bij het afgeven van een vergunning aan Frisia Zout voor het winnen van steenzout uit de ondergrond bij Harlingen. Ook wil het Kamerlid antwoord op de vraag of er door verkeerde aannames werd verwacht dat het toegestroomde zout de holtes zou opvullen.
Andere vraag waar Nijboer antwoord op wil, is of de permanent verlaagde bodem gevolgen heeft voor de gebouwen in Fryslân, voor de natuur en de waterhuishouding. Hij wil ook weten waar mensen terecht kunnen met hun schadeclaims als er sprake is van schade en of zij recht hebben op een vergoeding.

Gevolgen

Daarnaast vraagt het Kamerlid of de nieuwe inzichten aanleiding zijn om de zoutwinning die nu nog plaatsvindt, opnieuw wordt overwogen en of de negatieve effecten in kaart worden gebracht. Tot besluit wil Nijboer antwoord op de vraag of de minister bereid is om stappen te nemen om de mogelijke schade beter in kaart te brengen en de inwoners van Fryslân op de hoogte te stellen van de mogelijke gevolgen.
De minister van Economische Zaken, Bas van 't Wout, heeft drie weken de tijd om antwoord te geven op de vragen.