Oproep Maeykehiem Sint Nicolaasga: Vegelinsbossen druk, mijd het terrein

Stichting Maeykehiem roept mensen op om niet te dicht bij de woon- en zorglocatie in Sint Nicolaasga te parkeren. Het is al enige tijd te druk om het terrein heen, omdat mensen graag in de omliggende Vegelinbossen wandelen. Daardoor was er in sommige weekenden geen ruimte meer voor medewerkers en eventuele hulpdiensten. Daarbij is het voor bewoners met een verstandelijke beperking lastig om de 1,5 meter afstand te bewaren.
Maeykehiem bij de Vegelinbossen in Sint Nicolaasga © Google Street View
Op het terrein van Maeykehiem wonen mensen met een verstandelijke beperking en er zijn ook groepswoningen waar intensieve zorg wordt gegeven.

Veel te druk in de weekenden

Volgens de organisatie is het met name in de weekenden te druk op de straat Bouwen naast het terrein, door wandelaars, fietsers en auto's. Afgelopen weekend moest de stichting constateren dat er zoveel geparkeerde auto's stonden, dat nooddiensten er niet langs zouden kunnen als dat nodig was. Ook medewerkers konden het terrein niet op. "Een hele vervelende situatie," schrijft de organisatie.

Afstand houden lastig voor bewoners

Daar komt bij dat bewoners van Maeykehiem de 1,5 meter-maatregel niet altijd begrijpen. En met het oog op de Britse variant van het coronavirus is het belangrijk om het virus buiten de deur te houden. "De verantwoordelijkheid voor het houden van afstand ligt bij de begeleiders. Maar doordat er veel 'verkeer' is op het terrein wordt dit voor bewoners steeds lastiger te hanteren."
Stichting Maeykehiem begrijpt wel dat mensen willen genieten van de Vegelinbossen. "We gunnen iedereen een heerlijke boswandeling, maar we gunnen het onze bewoners nog meer dat ze op hun eigen Hiem een ommetje kunnen maken zonder dat ze daarmee in contact komen met andere mensen en daarmee risico lopen besmet te worden."

Oproep

Daarom heeft de organisatie een oproep geplaatst om recreanten te vragen hun auto's niet in de omgeving van het terrein neer te zetten, maar bijvoorbeeld bij de Doniahal. En verder vraagt men het terrein van Maeykehiem zoveel mogelijk te mijden.