Voor het eerst in 90 jaar een gat in de Afsluitdijk voor vistrek

Bijna negentig jaar geleden werd het laatste gat in de Afsluitdijk dichtgegooid, maar nu wordt er weer een nieuw gat in gemaakt. Met de eerste hap uit de dijk wordt namelijk een begin gemaakt aan de zogeheten vismigratierivier. De doorgang in de Afsluitdijk moet het voor de vissen gemakkelijker maken om van de Waddenzee naar het IJsselmeer te gaan en terug.
gat yn de Ofslútdyk foar fisktrek
De vismigratierivier komt bij Kornwerderzand. De aanleg duurt naar verwachting vier jaar. Het werk is maandag begonnen.
Trekvissen hebben zoet en zout water nodig. Door een visvriendelijk spuibeheer trekken momenteel al vissen door de Afsluitdijk. Met de rivier kunnen grotere aantallen van onder meer de zalm, zeeforel, haring en aal van de Waddenzee naar het IJsselmeer zwemmen, en vice versa. Ook vissen die niet trekken, zoals de baars en snoekbaars, zouden door een verbeterd voedselaanbod moeten profiteren van de passage, denken de initiatiefnemers.
Artist impression van de vismigratierivier © Feddes/Olthof landschapsarchitecten
De Vismigratierivier is een initiatief van de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, It Fryske Gea, Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk en NetVISwerk. Hij wordt gerealiseerd door De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerking tussen Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon.
Rijkswaterstaat maakt het gat, in opdracht fan de provincie Fryslân. "De Vismigratierivier is een unieke kans voor de waterbouwsector om zichzelf opnieuw wereldwijd op de kaart te zetten", zegt gedeputeerde Avine Fokkens.

Belangrijk voor ruim honderd vissoorten

Zeebioloog en mede-initiatiefnemer Wouter van der Heij van de Waddenvereniging zegt dat de Waddenzee voor ruim honderd vissoorten een belangrijke schakel in het leven is. "Door de aanleg van dijken en dammen zijn er wereldwijd veel trekroutes doorsneden. De Vismigratierivier wordt een iconische vispassage op een iconische plek, waarmee Nederland met de Afsluitdijk opnieuw een internationaal voorbeeld stelt."
Artist impression van de vismigratierivier © Feddes/Olthof landschapsarchitecten
"De Vismigratierivier heeft effect op de biodiversiteit in het IJsselmeer, waar veel meer trekvissen zullen zijn", zegt Chris Bakker, ecoloog bij It Fryske Gea en mede-initiatiefnemer. "En op de biodiversiteit tot ver in Friesland, waar veel meer soorten vis zullen voorkomen."