Omrop TIP: Vergezichten in 'De bergrede van het vlakke land'

Het Friese schaduwfractielid in het Europees parlement Anja Haga (CU) werd in het voorjaar van 2020 getroffen door het coronavirus. Toch schreef ook zij mee aan 'De bergrede van het vlakke land', een serie van Fryslân DOK over de wereld na de coronacrisis. Filosoof Jabik Veenbaas is de tweede schrijver van deze aflevering, het slot van de serie. Hij haalt zijn inspiratie uit de periode van de Verlichting.
Het land zit nog steeds diep in de lockdown, als gevolg van de coronacrisis. Daarom zendt Omrop Fryslân de 'bergrede'-serie van Fryslân DOK nogmaals uit. Deze week filosoof Jabik Veenbaas en politica Anja Haga (ChristenUnie). Bart Kingma interviewt de schrijvers, het camerawerk is van Jan Bensliman en Theo Ligthart. Naast de TV-documentaires brengt Fryslân DOK de bergrede ook als podcast in 'Ferhalen fan it Flakke Lân'. De essays van de schrijvers zijn gepubliceerd door cultureel tijdschrift De Moanne.

Jabik Veenbaas

Het essay van filosoof Jabik Veenbaas gaat terug naar de Verlichting in de 18e eeuw, de kraamkamer van de moderne westerse cultuur. Een cultuur die voorspoed en vrijheid bracht, maar ook problemen. De oplossingen van die problemen zijn ook weer terug te vinden in de Verlichting, denkt Veenbaas.

Anja Haga

Als schaduwfractielid in het Europees parlement voor de ChristenUnie werkt Anja Haga uit Dokkum met hart en ziel aan een duurzamere maatschappij. Met de presentatie van de New Green Deal in de Europese Commissie kwam dat ideaal dichterbij. Maar toen verspreidde zich het coronavirus zich over het continent en trof ook Anja Haga.
Fryslân DOK: De bergrede van het vlakke land, deel 4 - Jabik Veenbaas en Anja Haga