Vogels zijn dol op speciale stukken land met 'winterkost'

Zoals mensen ook echte winterkost hebben, moeten ook vogels al de energie die zij door het koude weer kwijtraken zo goed mogelijk aanvullen. Op zeven plekken in zuidoost-Fryslân zijn daarvoor nu speciale akkers aangelegd met gewassen die veel zaad produceren als eten voor voornamelijk de wat kleinere vogels. En het lijkt erop dat daarmee veel vogels geholpen worden, zo blijkt uit vogeltellingen van Landschapsbeheer Friesland.
Vogels zijn dol op speciale stukken land met 'winterkost'
Het initiatief komt van agrarische natuurvereniging Elan is is niet nieuw in Fryslân. Hun collega's van de Waadrâne doen het al langer, maar in zuidoost-Fryslân lijkt het veel geelvinken aan te trekken die voorbij je Drachten veel minder ziet, zo zegt Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland.
Een zogeheten 'wintervoedselakker' bij Appelscha © Omrop Fryslân
Hij bekijkt hoe veel vogels er op deze akkers afkomen en is er nu vier keer langsgegaan om te tellen. Er is duidelijk behoefte aan, zo zegt Tuinstra: "Ik denk dat zij zeer belangrijk zijn in perioden dat het koud wordt in het binnenland en er sneeuw valt. Dan komen die vogels deze kant op, want hier is veel eten te halen. Het is de vierde ronde dat ik hier bij Appelscha langsga en ik heb eigenlijk altijd heel veel vogels gezien. Dus het helpt echt en zij komen hier echt op af."

Geelgors

Dan gaat het voornamelijk om vinken, ringmussen, groenlingen, putters en geelgorzen. Het blijft dan ook niet bij zeven van deze 'wintervoedselakkers'; het areaal wordt uitgebreid. Boeren krijgen er ook een vergoeding voor. Op gewoon boerenland is er voor deze vogels lang niet zo veel te halen.