Een meer in de Hempensermeerpolder: opvang voor het water, en 'tafeltje dekje' voor de vogels

In heel Fryslân was het de afgelopen nat, maar in de Hempensermeerpolder ligt de regen van de afgelopen dagen nog voor de voeten van verslaggever Johanna Brinkman. Ze staat met boswachter Jeffrey Huizenga bij het meer, dat hier in slechts enkele weken ontstond. In de polder wordt nu water opgevangen, als experiment: het kan een uitkomst zijn voor de provincie, die steeds vaker met wateroverlast te kampen zal hebben.
In mar yn de Himpensermarpolder: opfang foar it wetter, en 'tafeltje dekje' foar de fûgels
Het natte natuurgebied is een proef van Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer. "Er wordt al meer dan 10 jaar gesproken over het Hempensermeer: het is eventueel geschikt om in te zetten bij een calamiteit met hoog water, zoals gisteren", zegt boswachter Jeffrey Huizenga van Staatsbosbeheer. "We hebben gezegd: dat moeten we eens proberen. Met een proef kunnen we het gecontroleerd doen en onderzoeken wat het effect is."
"In de praktijk is het heel eenvoudig, maar je hebt te maken met gebruikers, met voorzieningen", zegt Huizinga. Daarom ging Staatsbosbeheer met pachters om tafel zitten voor het experiment met het water. En dat had resultaat. "We hebben meer dan twee weken geleden het gemaal al uitgezet. Toen pompten we al geen water meer uit de polder", zegt Huizenga. Nu ziet het gebied er al heel anders uit. "Dit is het resultaat, dat mag er zijn. Het meer is weer terug."
© Omrop Fryslân, Johanna Brinkman

Voorzieningen

Ondanks al het regenwater duurt het wel even voordat de polder echt helemaal onder water staat, want ook nu kun je nog zo'n 10 meter de polder in lopen. Daarom, zegt Huizenga, is het belangrijk dat Wetterskip Fryslân voorzieningen maakt die ervoor zorgen dat de polder eerder kan vollopen wanneer dat nodig is.
Maar eerst sluit Wetterskip Fryslân de polder af. "Het peil is al vrij hoog", zegt Huizenga. "We moeten geen schade hebben. Dus de inlaat gaat nu dicht en dan gaan we kijken of we het water eraf kunnen pompen. Dat is een kwestie van weken."
Verslaggever Johanna Brinkman staat in de Hempensemarpolder
© Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
Komend jaar zal Staatsbosbeheer onderzoeken welk effect het water heeft op de natuur, bijvoorbeeld op het gras. "Vroeger stonden hele stukken van Fryslân blank, dus wat dat betreft zou de natuur het makkelijk moeten kunnen hebben. Maar wat de echte effecten er van zijn, gaan we volgend jaar zien", zegt Huizenga.
"Voor het leven in de polder is het wel een omslag geweest", zegt hij. Hij kreeg dan ook veel vragen van mensen die nieuwsgierig, en soms ook bezorgd zijn over de gevolgen van de komst van het water. "Maar dit is wel de minst kwetsbare periode", zegt Huizenga. "In de winter is alles in rust, de vegetatie groeit nu niet."

'Tafeltje Dekje'

Maar dat geldt niet voor de vogels: ganzen, kieviten en ander watervogels hebben nu een plekje gevonden in de Hempensermeerpolder. En komt de bodem straks weer boven water, dan zit de grond vol met wormen en heeft het boezemwater talloze voedingsstoffen gebracht: een lekkere maaltijd voor talloze andere vogels. "Dan is het hier tafeltje dekje", zegt de boswachter. Hij zal de polder het hele jaar in de gaten houden. Voor hem is vooral het voorjaar interessant, wanneer het water weer uit de polder wordt gemaald en de vogels terugkeren: "Hoe ligt de polder er dan bij? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar."
Boswachter Huizenga over de effecten op de natuur van de Himpensemarpolder
© Omrop Fryslân, Johanna Brinkman