Grond weggespoeld bij sluis De Tsjonger, door storing in stuw

Achter de muur van de sluis in De Tsjonger, tussen Nieuwehorne en Oldeberkoop, is grond weggespoeld. Dat komt door een storing van de stuw die er naast ligt, waardoor er geen water kan worden afgevoerd. Zodoende is het water van de rivier over de muur van de sluis gestroomd.
© Wolter Slager
Door het water is de bedieningskast van de sluis niet meer te bereiken. Een deel van het water wordt omgeleid en een stuw moet handmatig bediend worden. Er is grond in De Tsjonger terechtgekomen, maar volgens Wetterskip Fryslân levert dit geen hinder op voor de afvoer van water of de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wetterskip Fryslân is bezig met het herstellen van de schade, daarna kan de oorzaak van de storing aan de stuw worden onderzocht.