Nog geen besluit over aanpak overlast door damherten bij Katlijk

Het faunabeheersplan voor de groeiende populatie damherten in het oosten van de gemeente Heerenveen is nog steeds niet klaar. Gedeputeerde Klaas Fokkinga zei dat woensdag in Provinciale Staten. Zonder akkoord over een faunabeheersplan kan niet worden begonnen met het afschieten van de dieren, om zo de overlast door de herten te kunnen beperken. Het aantal damherten in de streek is de laatste jaren gegroeid tot een aantal van zo'n 180 dieren.
Nog geen akkoord over aanpak damherten
Volgens Fokkinga konden de leden van de faunabeheerseenheid het niet eens worden over het plan. Dat is nodig, omdat in de Friese faunabeheerseenheden wordt gewerkt op basis van unanimiteit.
CDA-statenlid Attje Meekma vroeg de provincie afgelopen zomer al om een deel van de damherten af te schieten, omdat de groeiende populatie voor steeds meer problemen zorgt. De plaatselijk belangen van Oude- en Nieuwehorne, Katlijk en Mildam vroegen de afgelopen zomer om aandacht voor het groeiende aantal verkeersongelukken met damherten. Volgens tellingen is er sinds 2014 alleen al in de gemeente Heerenveen 31 keer een botsing geweest met een damhert. Ook werden geregeld tuinen van bewoners kaalgegeten door herten.
Meekma is verbaasd dat er aan het einde van het jachtseizoen nog niets aan het probleem is gedaan. Ook vindt ze dat de provincie beter moet communiceren met de plaatselijk belangen over de provinciale aanpak.
© ANP
Gedeputeerde Fokkinga belooft dat de provincie er op zal aandringen dat er begin volgend jaar een faunabeheersplan komt voor de herten bij Oude- en Nieuwehorne. Ook zal de provincie de bewoners van het gebied actief informeren over de ontwikkelingen.
Statenlid Menno Brouwer van de Partij voor de Dieren vroeg de gedeputeerde om ook te kijken naar andere oplossingen dan het mogelijk afschieten van damherten. Door het maken van corridors naar natuurgebieden in de omgeving kan volgens hem ook worden bevorderd, dat de herten over een groter gebied worden verspreid, hierdoor zouden ze dan ook voor minder overlast zorgen in Oude- en Nieuwehorne.
Een stuk weiland bij Katlijk waar de damherten vaak zitten © Omrop Fryslân
Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne is teleurgesteld dat er dit jaar nog niets is gedaan om het aantal damherten in de streek te beperken. "Er is weer een jaar verloren", zegt voorzitter Bonne Schokker van Plaatselijk Belang. Het probleem zal daardoor volgens hem alleen maar groter worden. "Het gaat wel door met deze dieren. De groep wordt zo alleen maar groter." Schokker is er niet over te spreken dat Plaatselijk Belang nooit een antwoord heeft ontvangen op hun brief over het probleem aan het provinciaal bestuur. "Je verwacht een reactie. Als die niet komt ben je teleurgesteld."