Linde College geeft weer online les: "Anders kunnen we geen volwaardig onderwijs geven"

Door het relatief grote aantal coronabesmettingen bij het Linde College in Wolvega, gaat de school voor een deel weer over op het geven van online lessen. De school heeft te maken met een snel oplopend aantal leerlingen dat thuiszit door een positieve test of uit voorzorg.
© Google Street View
"We hebben afgelopen weken gemerkt fat het aantal positief geteste leerlingen erg is toegenomen", zegt directeur van het Linde College Jan Osinga. "We waren gewend aan een paar per week, dat liep nu op tot wel vier of vijf per dag."
Doordat ook andere leerlingen uit voorzorg thuis moeten blijven, was goed onderwijs geven niet meer mogelijk, zegt Osinga. "Zo kunnen we niet meer volwaardig onderwijs geven voor klassen drie tot en met zes. Daar komt bij dat docenten zich niet altijd meer veilig voelen met zoveel besmettingen op school." Dit jaar raakten tien leerkrachten van de school al besmet met het virus.

Online les

De leerlingen van leerjaren drie tot en met zes krijgen in de week voor de kerstvakantie en de week erna allemaal online les. De kinderen in de bovenbouw hebben in de derde week na de kerstvakantie een toetsweek. Osinga wil voorkomen dat toetsen doorgeschoven moeten worden omdat teveel leerlingen thuiszitten. De kinderen uit leerjaren 1 en 2 gaan in die tijd wel naar school, omdat het aantal besmettingen onder die groep lager is. De jongere leerlingen krijgen ook minder les in wisselende klassen. Daarnaast vindt de school dat het voor ouders lastiger is om met jongere kinderen thuis te zitten.
Directeur Jan Osinga van het Linde College