Zorgen over WMO Leeuwarden: "Nieuwe aanbieders kunnen niet bieden wat cliënten nodig hebben"

De cliëntenraad van MindUp, onderdeel van GGZ Fryslân, wil dat de gemeente Leeuwarden de beslissing rond de aanbesteding van zorg opnieuw overweegt. Volgens de raad gaan de grote verandering ten koste van het welzijn van de cliënten.
© Shutterstock.com (Lighthunter)
Gemeente Leeuwarden heeft financiële problemen bij het sociaal domein en heeft daarom onder anderen gekozen om de uitvoering van de Wmo anders in te richten. Dit wordt vanaf 2021 verdeeld over twee samenwerkingsverbanden. De eerste is Stichting Amaryllis en Incluzio BV. En de andere WINDKRACHT058. Dat is een nieuw samenwerkingsverband van Aardema Zorg Groep, Innzorg en JijCentraal, plus 16 andere bedrijven die ingehuurd worden.
De cliëntenraad van MindUp is niet blij met die ontwikkeling. "Wij roepen u dringend op om het besluit van aanbesteding WMO MindUp te heroverwegen in verband met de fysieke en psychische gezondheid en het algemeen welbevinden van onze cliënten", zo schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geen antwoorden

Vooral dat de cliënten niets horen over hoe ze in de toekomst zorg zullen krijgen, leidt tot zorgen. "Duidelijk wordt uit het verhaal van meerdere cliënten dat de toekomstige zorgverlener geen antwoorden kan/wil geven op de voor onze cliënten belangrijke vraagstukken." Zowel van de zorgorganisatie als de gemeente krijgen de cliënten geen antwoorden op hun vragen, schrijven ze.
"Wij zien dat de toekomstige zorgaanbieder nog niet zover is om te kunnen bieden wat onze cliënten nodig hebben. Wij willen voorkomen dat cliënten hier nog meer last van ondervinden." Daarom wil de cliëntenraad dat de dagbesteding bij MindUp blijft totdat de nieuwe zorgverlener "haar zaken dusdanig op orde heeft en er een warme overdracht kan plaatsvinden."