Houtcentrales in Bitgum en Beetsterzwaag mogen voorlopig open blijven

De houtcentrale van paprikateler Jaap Vink uit Bitgum hoeft nog niet dicht. Ook de houtoven in Beetsterzwaag, die twee gebouwen van zorginstelling Lyndenstein verwarmt, mag voorlopig open blijven. De provincie had besloten dat de houtcentrales uiterlijk vrijdag moesten worden stilgelegd, nadat de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vaststelde dat de stikstofuitstoot te hoog is volgens de huidige regels. Het stilleggen van de houtcentrales is nu met zes weken uitgesteld. Omdat die termijn pas ingaat na het behandelen van het bezwaarschrift is er nu tijd tot april om een oplossing te zoeken.
Houtsintrales yn Bitgum en Beetstersweach hoege noch net ticht
Ondernemer Jaap Vink is verheugd: "Voor de korte termijn ben ik opgelucht, maar het probleem is nog niet opgelost". De situatie was volgens Vink zeer nijpend, omdat het moeilijk is om op zo'n korte termijn een andere oplossing te vinden voor het verwarmen van zijn kas. "Als de centrale uitgaat, gaat de tent failliet", aldus Vink. Maar nu krijgt de teler iets meer lucht om naar een oplossing te zoeken en zal er een onafhankelijke aanvraag worden ingediend. Doordat hij voorlopig kan doorgaan met zijn houtcentrale, kan Vink later deze maand weer van start met nieuwe aanplant en kan hij zijn veertig medewerkers aan het werk houden.
© Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
Ondernemer Jaap Vink
Door houtsnippers te verbranden in een warmtepompinstallatie wekt Vink warmte op om de kassen op temperatuur te brengen. Vink was een pionier, maar de provincie wil nu dat hij zijn kassen verwarmt op een manier waarbij er geen stikstof vrijkomt. Eerder al stelde de FNP schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de kwestie en ook de CDA-fractie is niet te spreken over het harde optreden van de provincie.
Deputearre Douwe Hoogland
Wij zijn er niet op uit om bedrijven te sluiten", zegt gedeputeerde Douwe Hoogland over de situatie in Bitgum. "We hebben nog eens naar de situatie gekeken en besloten om het bedrijf een aanbod te doen voor zes weken extra." Volgens Hoogland is het belangrijk dat de ondernemer meteen van start gaat met een oplossing. Stikstofruimte aankopen kan een bijdrage leveren aan een oplossing, de kachel wat lager zetten ook, aldus de gedeputeerde.