Meerderheid voor Stikstofwet in beide Kamers, met behulp van oppositiepartijen

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over de stikstofwet die donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer, daarom moest minister Schouten andere partijen ook zover krijgen om te stemmen.
Landbouwminister Carola Schouten © ANP
De afgelopen dagen is lang gesproken over het wetsvoorstel. In ruil voor de steun krijgen SP, 50PLUS en de SGP onder andere de toezegging dat in 2035 bijna driekwart van de gevoelige natuur niet meer beschadigd wordt door de stikstofneerslag. Daarvoor moet de uitstoot van stikstof de helft minder worden.

Lijkt op advies Remkes

Het plan van het kabinet was aanvankelijk om in 2030 de stikstofuitstoot met 26 procent terug te brengen. De nieuwe afspraak lijkt meer op het advies van de commissie-Remkes. Die zei dat de uitstoot in 2030 met de helft terug moet. Verder zet het kabinet een tussendeal in de wet: 40 procent van de natuur moet op een gezond stikstofniveau zitten in 2025. En er komt onder andere 20 miljoen euro voor zorgbuurthuizen, als onderdeel van een extra impuls voor de woningbouw.
Het stikstofprobleem
De Raad van State zette in mei 2019 een streep door het stikstofbeleid (het Programma Aanpak Stikstof, ook wel PAS) van het kabinet. Dat beleid verwaarloosde namelijk beschermde natuurgebieden. Alle vergunningen die met het PAS-beleid waren afgegeven, werden door de uitspraak van de Raad van State ongeldig.
Het kabinet belooft nu dat duizenden PAS-melders een vergunning krijgen. Zij hebben tussen 2015 en 2019 melding gemaakt van een uitbreiding van hun bedrijf. Tot de uitspraak van de Raad van State was zo'n melding voldoende. Vooral de SGP, die veel boeren in de achterban heeft, wilde duidelijkheid voor de boeren.

Geld voor landbouw, industrie, scheepvaart en natuur

Om de bouw van huizen en de aanleg van wegen weer op gang te brengen, komt het kabinet met een serie maatregelen. Schouten zei eerder al dat het kabinet 2 miljard uittrekt om de stikstofuitstoot door landbouw, industrie en scheepvaart te verlagen en 3 miljoen om Natura2000-gebieden te versterken. Verder gaat er een half miljard naar schonere woningbouw.