Proef om steenmarters dood te maken zorgt niet voor veel meer weidevogels

De proef van de provincie om steenmarters te vangen en dood te maken, om zo weidevogels te beschermen, heeft niet gezorgd voor veel meer weidevogels. Dat komt onder andere doordat nesten alsnog worden leeggehaald, maar dan door andere roofdieren, als wezelingen, marters en hermelijnen. Daar waren er meer van dan anders, door de zachte winter en doordat er veel muizen waren. Dat trekt de roofdieren naar die gebieden.
Stienmurd © Wikimedia Commons
De verwachting van de provincie is dat dat volgend jaar wel minder zal zijn, omdat er dit jaar veel minder muizen waren. De provincie heeft de proef in acht weidevogelgebieden gedaan: Sorremorrepolder, Zwagermieden, Veenhoop, Workumerwaard & Workumerommelanden, Fjûrlannen, Ontginning, Janssenstichting en Skrok & Skrins. In vijf jaar daarvan bleef het succes uit.
De proef met het wegvangen van steenmarters wordt in 2021 met nog zes locaties uitgebreid.