Vogelgriep in St.-Annaparochie, 21.000 kuikens geruimd

Bij een bedrijf met vleeskuikens in St.-Annaparochie is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle 21.000 kuikens op het bedrijf geruimd.
Kuikens © Shutterstock.com
Binnen drie kilometer van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In een zone van tien kilometer liggen wel dertien andere pluimveebedrijven. Er geldt een vervoersverbod in die zone van 10 kilometer. Dat verbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest, maar ook op andere dieren en dieren afkomstig van bedrijven met vogels.
Verder gelden ook nog landelijke maatregelen, zoals een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee.

Niet het eerste bedrijf

Eerder werden al 90.000 kippen geruimd bij een bedrijf in Witmarsum, ook vanwege de vogelgriep. En vlak over de provinciegrens met Groningen, in Lutjegast, zijn 48.000 kippen afgemaakt.