Hoe verder met bodemdaling in Dongeradielen? Praten, zeggen overheden

In het gebied bij Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat zakt de bodem door gaswinning. Hoe moet dat worden opgelost? Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân beslissen over hoe het verder moet met een zogeheten 'gebiedsproces'.
Gaswinning by Moddergat © Omrop Fryslân, Geertrui Visser
"We gaan samen met de gemeente en provincie met alle partners in het gebied in gesprek, dus met de landbouw- en natuurorganisaties, maar ook met bewoners," zegt dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân.

Mogelijk 19 centimeter daling

De grond zakt, dat is duidelijk. "We pakken de gevolgen aan. Het gas is er al grotendeels uit. Maar wat de grond doet is een natuurlijk proces, dat kun je niet tegengaan. De grond kan in het slechtste scenario 19 centimeter dalen, dat is uitgerekend. Dat is behoorlijk veel," zegt Kroon.
"We zijn nu aan het nadenken over wat het betekent voor de wateropgave. Wat dat waterbeheer betreft proberen we de schade te beperken. Maar we willen ook verder kijken, in hoeverre we klimaatadaptieve oplossingen mee kunnen nemen in het proces."

Consequenties voor landbouw

Een van de problemen is dat de zilte onderlaag in het gebied sneller omhoog kan komen. "Dat zal consequenties hebben voor de landbouw. De wateropgave is in beeld gebracht, herstelmaatregelen die we moeten doen. Nu moeten we kijken hoe we het gebied een boost kunnen geven. Daarom inventariseren we ook waar behoefte aan is", vertelt Kroon.

Winning al sinds 1987

Een deel van het geld dat nodig is, wordt betaald door gaswinner NAM. Dat bedrijf wint al sinds 1987 gas in het gebied. Kroon: "We gaan door in een verkenningsfase, de inwoners van het gebied krijgen van ons een brief. Er is een rapport opgesteld waar in staat wat er gaat gebeuren. Voor een deel van de opgave is geld toegezegd, voor een deel nog niet. Maar daar moeten we met alle partijen uit komen."
Na gesprekken besluiten de overheden in het voorjaar van 2021 definitief over de aanpak van de gebiedsverkenning.
Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân