Petitie tegen Lelylijn die mogelijk dwars door Natura 2000-gebied loopt

De Lelylijn zou voor het Noorden veel economische kansen moeten opleveren. Niet iedereen is echter even enthousiast over de directe spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen, met stops in Fryslân. Volgens student bos- en natuurbeheer Thijs Willems komt de spoorlijn dwars door het Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken bij Beetsterzwaag te liggen. Willems is daarom een petitie begonnen tegen de Lelylijn.
© Thijs Willems
Van Oordt's Mesken is Natura 2000-gebied, wat betekent dat het op Europees niveau beschermd natuurgebied is. Het is voor vogels een belangrijk gebied: in de winter kom er veel trekvogels naartoe. In het gebied zijn ook zeldzame broedvogels te vinden. Daarnaast komt de zeldzame moerassprinkhaan er nog voor en is de otter en de das in het gebied te vinden.

Natuur opofferen

De Lelylijn zou daar een eind aan kunnen maken. Willems, inventarisatievrijwilliger en natuurbeschermer in het gebied, maakt zich daar grote zorgen over. Volgens hem zal voor de Lelylijn niet alleen een deel van het natuurgebied worden opgeofferd. "Er zullen ook grote oppervlaktes van het resterende broedgebied ongeschikt worden voor de bodembroeders", legt hij uit.

Vos

Voor de spoorlijn is een droog wallichaam nodig, maar daarmee wordt het gebied aantrekkelijk voor de vos."Als je in een nat beekdal kunstmatig een droog wallichaam aanlegt, lok je vossen naar delen van het gebied waar ze van nature niet voorkomen", verklaart Willems. "Juist in droge zomers kan predatie dan de genadeklap vormen voor steltlopers die in het gebied broeden." Daarnaast kan voorbijrazend treinverkeer in de winterperiode veel slachtoffers maken.
© Thijs Willems
Het tracé voor de Lelylijn is nog niet definitief. Omdat het traject mogelijk ook aan de Natura 2000-gebieden Rottige Meente in Fryslân en de Onlanden in Groningen grenst, ziet Willems het liefst dat er van de plannen wordt afgezien. "Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wil ik in ieder geval opperen om de treinverbinding om het Natura 2000-gebied heen te leggen," zegt de natuurbeschermer. Ook wil hij dat het wallichaam wordt voorzien van een vossenraster, zodat het dier zich daar niet kan vestigen.

Den Haag

Willems zijn petitie is inmiddels ruim 250 keer ondertekend. "Het is Europees beschermd natuurgebied, dus het zal wettelijk getoetst moeten worden. Als er voldoende mensen zijn die de petitie tekenen, wil ik die aanbieden in Den Haag. Mijn hoofddoel is dan dat de Lelylijn niet door Van Oordt's Mersken komt te liggen."
Thijs Willems over Van Oordt's Mersken en de petitie