Stichting ziet nieuwe kansen in strijd tegen windpark Nij Hiddum-Houw

Hou Stichting Friesland Mooi ziet nieuwe mogelijkheden in de strijd tegen windmolenpark Nij Hiddum-Houw. Daar worden de komende tijd negen grote windmolens gebouwd. De stichting had Gedeputeerde Staten verzocht het plan in te trekken. Dat werd afgewezen. En juist die afwijzing maakt Albert Koers van Hou Friesland Mooi gelukkig, want daar kan hij mee verder.
Stifting Hou Friesland Mooi sjocht nije kânsen yn striid tsjin wynmûnepark Nij Hiddum-Houw
"Het is eigenlijk precies wat we verwachten dat er zou gebeuren", zegt Koers. "De vergunning is onherroepelijk en dus gaat de provincie het plan niet intrekken. En dat is juist wat we nodig hebben."

Opnieuw naar de Raad van State

Een afwijzing nodig hebben om nieuwe kansen te creëren lijkt controversieel. Dat vergt enige uitleg: Koers wil opnieuw naar de Raad van State om de besluitvorming aan te vechten. Daarvoor heeft hij een afwijzing van een overheid nodig, want daartegen kan dan weer bezwaar worden gemaakt.
Het gaat niet alleen om Nij Hiddum-Houw. Koers: "Ik heb hetzelfde gedaan bij Wynpark Fryslân in het IJsselmeer. Bij de gemeente Súdwest-Fryslân en het ministerie."

Europese regels

Koers wil op deze wijze helderheid verkrijgen over de rechtmatigheid van de vergunningen. Zijn ze volgens de wet? In Europa zijn voorbeelden aan te wijzen waarbij het Europese Hof de overheden op de vingers heeft getikt bij het afgeven van vergunningen. Het betreft twee zaken in België.
"Daar werd ook de vraag gesteld of de wettelijke regelingen wel op de juiste manier tot stand zijn gekomen. Het Hof oordeelde dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) plaats heeft moeten vinden in het zogenaamde activiteitenbesluit. Daar staat in wat wel en niet mag als het gaat om bijvoorbeeld geluid. Maar die MER is daar niet gedaan. Dat geldt hier ook."
© Omrop Fryslân
Koers wil nu voor eens en voor altijd definitief weten of de hiervoor geldende wetgeving volgens het Europees recht is. "Het gaat dan niet alleen om dat activiteitenbesluit, maar ook om de omgevingsvergunning. Die gaat nog een rol spelen en daar geldt ook voor dat er geen MER voor nodig is."

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

De bouw van de windmolenparken gaat ondertussen gestaag verder. De komst van het turbinepark is niet meer tegen te houden. De vraag rijst dan wat Hou Friesland Mooi hiermee wil bereiken. "Het is een juridisch lange weg, zeker nu de vergunningen onherroepelijk zijn. Maar stel we krijgen gelijk, dan kunnen we de provincie Fryslân aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vragen."