Friezen zijn de gelukkigste mensen van het land

Friezen zijn de gelukkigste mensen van het land. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS. Het bureau voor de statistiek onderzocht de regionale verschillen in beleving van geluk en tevredenheid in ons leven over de jaren 2013 tot en met 2019.
Friezen binne de lokkichste minsken fan it lân
"Dat geloof ik graag, we wonen hier immers prachtig", zegt een inwoner van Fryslân. De vrouw haalt net een visje in Gytsjerk en woont zowel in Burgum als op Ameland. "We hebben mooi de ruimte, geen files. Ik woon hier met veel plezier". Een andere inwoner die boodschappen doet, sluit zich daarbij aan. "We hebben hier natuurlijk mooie natuur, we zijn veel buiten, dus ik denk wel dat we hier allemaal heel gelukkig zijn."

Friese paradox

"Friezen zijn net iets gelukkiger dan de rest van Nederland", legt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS uit. "De verschillen zijn niet heel groot, maar toch springen de Friezen er een beetje uit". Hoe het precies kan dat de Friezen iets gelukkiger zijn, vindt Van Mulligen ook wel opmerkelijk. "We noemen het ook wel de Friese paradox, want de inkomens in Friesland zijn helemaal niet zo hoog. Meestal zie je dat mensen met lage inkomens minder vaak gelukkig zijn. Maar dat geldt niet voor de Friezen, dus waarschijnlijk spelen er andere zaken mee."
Van Mulligen noemt verschillende voorbeelden die een rol kunnen spelen in in ons gelukkig zijn. "Het kan zijn dat de sociale binding met de mensen om hen heen wat sterker is, dat ze minder vaak alleenstaand zijn. En ook hebben ze vaak een goede gezondheid en vinden ze die gezondheid ook vaak beter dan andere Nederlanders".

Ruimte

De ruimte speelt voor veel Friezen een grote rol in het gelukkig zijn. In de stad zijn mensen vaak ongelukkiger omdat er minder binding is met andere mensen. Ook is de lucht vaak minder schoon en is er vaak meer criminaliteit. In Fryslân verruilen een aantal inwoners de ruimte dan ook voor geen goud met de stad. "Nee, houd op, dat gaat niet gebeuren. Absoluut niet", zegt een man die net buiten Tytsjerk woont.
Ook de vrouw die een visje besteld moet er niet aan denken. "Wat, de stad? Leeuwarden of Amsterdam? Alsjeblieft niet naar Amsterdam! Haha nee. Ik houd van rust om mij heen".
Het CBS is nog verder de provincie ingedoken. Zo is er onderscheid gemaakt in Noord-Fryslân, Súdwest-Fryslân en Súdeast Fryslân. Daaruit blijkt dat mensen in het noorden gelukkiger zijn en de inwoners van Súdeast Fryslân tevredener zijn. "Misschien dat in Noord-Friesland de 'mienskip' wat sterker is en dat de mensen in Zuidoost-Friesland zich wat minder vergelijken met de buren. Of dat die buren het helemaal niet zoveel beter hebben dan zij, dus tevredenheid met leven daardoor automatisch wat groter is".
Gelukkig zijn duurt volgens Van Mulligen vaak korter dan tevredenheid. Je bent gelukkig op bepaalde momenten in het leven, zoals bij het krijgen van een baby. Tevredenheid duurt vaak langer.
Friezen binne de lokkichste minsken fan it lân