Financieel toezicht van de provincie dreigt voor gemeente Smallingerland

De provincie is niet akkoord met de begroting van de gemeente Smallingerland. Als die niet wordt aangepast, dreigt Smallingerland onder financieel toezicht te worden gesteld.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
De begroting van de gemeente Smallingerland is nu niet sluitend. Er is een tekort van 85.000 euro. De gemeente krijgt nu tot half december de tijd om dat aan te passen.
Omdat het tekort redelijk klein is voor een grote gemeente krijgt Smallingerland de tijd om aanpassingen te doen. Dat zal dan opnieuw worden getoets door de provincie.

Financiële onderbouwing ontbreekt

Het gaat om twee taakstellingen waar geen financiële onderbouwing bij zit: een bezuiniging op het sociaal domein van 3 miljoen euro en een bezuiniging van 1 miljoen euro op het personeel. Die zijn volgens de provincie niet 'concreet en reëel' genoeg. Omdat ze niet aan de eisen voldoen, kunnen ze nog niet worden goedgekeurd door de provincie en ontstaat er een tekort.
De verantwoording voor het financiële toezicht op gemeenten ligt bij Gedeputeerde Staten. Als een begroting niet klopt, komt een gemeente onder toezicht te staan.
Verslaggever Hayo Bootsma sprak met gedeputeerde Sander de Rouwe