Krimp in Noardeast-Fryslân? Dorpen hebben behoefte aan woonruimte voor jongeren

Het noordoosten van Fryslân staat officieel nog als krimpregio in de boeken. Maar als je op dit moment naar de meeste dorpen kijkt, dan is er van krimp eigenlijk niets te merken. Sterker nog; er is in sommige dorpen juist grote behoefte aan woonruimte voor jongeren. Er staat bijna niets te koop, en wat te koop staat is snel weer weg.
Krimp yn Noardeast-Fryslân
In Holwerd, dat eerder altijd als krimpdorp gezien werd, zouden er eigenlijk nieuwe huizen bij moeten. Er staat op dit moment nauwelijks wat te koop, terwijl er volgens voorzitter Arnoud Haitsma van dorpsbelang een grote groep jeugd is die wel in het dorp een huis kopen of huren wil.

"Jeugd perspectief bieden"

"De jeugd wil blijven hangen, maar er is geen plaats", zegt Haitsma. "Er zal wat moeten gebeuren in het dorp, want wij willen die groep graag behouden voor het dorp. Er zijn plannen voor nieuwbouw; wij hebben ook bij de gemeente aangegeven dat er nieuw kavels moeten komen. Je moet de jeugd die wat wil, perspectief kunnen bieden dat er op de korte termijn ook ruimte komt."
Voorzitter Arnoud Haitsma van dorpsbelang Holwerd
Dat er zo weinig huizen beschikbaar zijn in Holwerd, heeft volgens Haitsma ook te maken met het project Holwerd aan Zee en de belangstelling daarvoor. Maar niet alleen in Holwerd is behoefte aan woonruimte voor jongeren. Ook in andere dorpen in Noardeast-Fryslân is de nood hoog.

"Nieuwbouw in dorpen"

Raadslid Aant Jelle Soepboer van de FNP is bekend met het probleem. Hij wil dat er zo snel mogelijk een oplossing voor komt. "Alle dorpjes in de regio zijn uit hun jas gegroeid. Het aantal woningen dat te koop staat, is erg naar beneden gegaan. Het is essentieel dat onze jeugd kan blijven in de regio. Wij denken dat het belangrijk is om te kijken naar de vraag. Wat wil welk dorp nu bijbouwen. En dat wij dan overgaan op nieuwbouw naar aard, schaal en karakter van het dorp."
Raadslid Aant Jelle Soepboer van de FNP