Ooststellingwerf wil meer monumenten en meer draagvlak voor erfgoed

Het college van Ooststellingwerf vindt dat er 12 monumentale gebouwen aan de bestaande lijst van 86 gemeentelijke monumenten moeten worden toegevoegd. Ook zouden de subsidieregels voor monumenten ruimer en eenvoudiger gemaakt moeten worden. De conclusie van het college is dat het draagvlak onder de inwoners omhoog moet, om zo cultureel erfgoed te kunnen beschermen.
Drie gemeentelijke monumenten: arbeiderswoningen aan de Herenwal in Donkerbroek © Google Street View
In 2019 heeft de gemeente een enquête gehouden onder eigenaren van gemeentelijke monumenten. Het bleek dat er niet veel enthousiasme is voor de bestaande subsidieregeling. De drempel moet lager. Nu is er te veel ingewikkeld papierwerk nodig, en bij lange projecten bestaat bovendien het risico dat subsidies worden misgelopen.
Ook moeten er jonge monumenten bij op de lijst komen. Het zijn er twaalf, maar het college wil nog niet zeggen om welke plannen het gaat, omdat dat zorgvuldig en in overleg moet gebeuren. De gemeente verwacht geen financiële problemen vanwege de toevoeging van nieuwe monumenten.

Draagvlak voor erfgoed

Verder moeten historische graven en graftrommels beter beschermd worden, vindt het college. Ook moet het onderwijs meer worden betrokken bij het erfgoed en moet er meer op de Open Monumentendag worden ingespeeld.