PVV Fryslân: provincie moet nieuwe zonneparken op landbouwgrond verbieden

Als het aan de PVV Fryslân ligt, komen er in de nabije toekomst geen nieuwe zonneparken op Friese landbouwgrond. De fractie wil dat de provincie deze eis vastlegt in de regels voor de aanleg van zonneparken, die volgende week in Provinciale Staten worden besproken. "Met deze eis behoed je het toekomstige Friese landschap voor de aanleg van grootschalige zonneparken op grond met een landbouw- of natuurbestemming", zegt fractievoorzitter Max Aardema.
© Shutterstock.com (Pfalzdrone)
In de voorliggende zonneregels wordt middels een zogenaamde 'zonneladder' de intentie uitgesproken om zo weinig mogelijk zonnepanelen op landbouwgrond te plaatsen. Zo moeten initiatiefnemers van zonneparken onder andere eerst alternatieven onderzoeken alvorens ze een zonnepark kunnen realiseren op landbouwgrond.
Toch biedt dit voorstel nog genoeg mogelijkheden om zonne-energie op te kunnen wekken op landbouwgrond. Aardema: "Door het toepassen van voorliggende regels zet je als het ware de voordeur op slot en tegelijkertijd de achterdeur open."

Motie in Achtkarspelen

Ook de gemeenteraad van Achtkarspelen ziet geen heil in het bouwen van zonneparken op landbouwgrond. Een motie om 'het fraaie landschap niet door zonneparken te verstoren' werd donderdagavond bijna unaniem aangenomen.
De raad vindt ook dat de gronden die bestemd zijn voor bedrijven in het vervolg gevrijwaard moeten blijven van zonnepanelen. In Buitenpost werd in 2018 bijvoorbeeld in een weiland bij bedrijventerrein De Swadde een Sinnegreide aangelegd met 33.000 panelen.

Alternatieven

Begin dit jaar gaf de raad van Achtkarspelen al aan pas in laatste instantie (landbouw-)grond te willen benutten voor het plaatsen van zonnepanelen. Het is goed om naar alternatieven te kijken, zo stellen de partijen.
Daarbij wordt gedacht aan de realisatie van overdekte parkeerplaatsen met daarop zonnepanelen. De vele openbare parkeerterreinen bij sportterreinen en winkelcentra in Achtkarspelen bieden volgens diverse fracties een unieke mogelijkheid voor de realisatie van zonnedaken/zonnecarports.