Nieuwe zonneregels provincie zitten ambities Friese gemeenten in de weg

Energiecoöperaties en Friese gemeenten kunnen niet goed uit de voeten met nieuwe strengere regels voor de aanleg van zonneparken van provincie Fryslân. Er waren maar liefst zes insprekers op de commissievergadering over de regels voor zonne-energie. Zij begrijpen de intentie om zo weinig mogelijk panelen op landbouwgrond te plaatsen. Maar met alleen zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven kan onvoldoende duurzame energie worden opgewekt, zei wethouder Anko Postma van Opsterland.
© Shutterstock.com (Pfalzdrone)
"Op daken hebben wij onvoldoende oppervlak om genoeg energie op te wekken om in 2035 energieneutraal te worden. Wij hebben letterlijk ruimte nodig om tot resultaten te komen", zegt Postma. Het betekent niet dat heel Opsterland vol panelen komt te liggen. Postma denkt op termijn aan 1 tot 3 procent van het grondoppervlak.
Postma vindt dat de provincie de gemeenten de ruimte en het vertrouwen moet geven om zelf in overleg met de inwoners en netwerkbeheerder Liander plannen voor duurzame energie te ontwikkelen.

Versnippering is duur

Wethouder Frans Veltman van De Fryske Marren is tegen de beperking van de grootte van een zonnepark bij een dorp. "Kijk naar de inpasbaarheid en naar de aansluitingsmogelijkheden op het net." Versnippering door bij ieder dorp een zonneveld aan te leggen levert volgens Veltman veel extra kosten op.
Veltman pleit ervoor om efficiënt om te gaan met landschap en de financiële middelen. "Bij sommige dorpen is geen ruimte voor een zonneveld. Bij andere dorpen is net plek voor een wat groter veld. Dan moet dat mogelijk zijn."
Veltman sloeg woensdag de raadsvergadering van De Fryske Marren over om persoonlijk in te spreken op het Provinciehuis. "Zo belangrijk is dit wel voor ons. Het gaat om kansen voor onze inwoners om duurzame energie op te wekken."

'Lijnrecht tegenover elkaar'

"Het lijkt dat de verschillende overheden lijnrecht tegenover elkaar staan", zegt wethouder Postma van Opsterland over de opstelling van de provincie. "Dat kan ik aan geen enkele inwoner uitleggen."
Statenlid Romke de Jong (D66) kan de redenatie van Postma goed volgen. "Jullie hebben Leeuwarden niet nodig om te bepalen waar in Opsterland wel of geen draagvlak is voor een nieuw initiatief."
© Omrop Fryslân

Goede balans

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes biedt de nieuwe systematiek van 'zonnetafels' voor overleg over zonne-energie genoeg ruimte voor 'maatwerk' om energie-coöperaties en gemeenten tegemoet te komen. "Het gaat om een goede balans tussen energie en landschap. We kunnen niet heel Fryslân vol leggen met zonneparken."
Poepjes is wel bereid om ruimte te maken voor projecten waar al jaren aan gewerkt is en waar voldoende draagvlak voor is. Als er belangrijke projecten dreigen te stranden op de nieuwe provinciale regels, dan kunnen gemeenten dat bij de provincie aangeven. "Er is ruimte voor nieuwe initiatieven, mits ze landschappelijk inpasbaar zijn."
Provinciale Staten zijn volgende week woensdag plenair aan zet over de nieuwe regels voor de aanleg van zonneparken.
Wethouder Frans Veltman, gemeente De Fryske Marren