Gedeputeerde De Rouwe neemt de tijd voor begroting Smallingerland

De provincie Fryslân laat zich bij het beoordelen van de begroting van Smallingerland niet leiden door de brieven die de provincie gekregen heeft van het college van B en W, en van vier fracties in de gemeenteraad, maar door de cijfers in de begroting zelf. Dat zegt gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Fryslân.
Deputearre De Rouwe nimt de tiid foar begrutting Smellingerlân
In de aanbiedingsbrief bij de afgelopen week vastgestelde begroting uit het college van B en W twijfels over de houdbaarheid van die begroting, terwijl in een tweede brief de partijen ELP, CDA, VVD en Smallingerlands Belang uitleggen dat ze juist vierkant achter die gewijzigde begroting staan. De Rouwe zegt in een eerste reactie dat hij die brieven als 'context' beschouwt, maar dat de provincie alleen de begroting zelf toetst.

'Tegenstellingen horen bij politiek'

"Ik heb er op zich geen problemen mee dat ook raadsfracties of raadsleden hierover contact zoeken met ons", zegt De Rouwe. "Maar bij ons oordeel laten wij ons leiden door de vastgestelde begroting, door de cijfers zelf, en niet door de meegestuurde brieven." Tegenstellingen horen nou eenmaal bij de politiek, zo zegt De Rouwe, die verder Smallingerland 'een bijzondere gemeente' noemt.
Naast De Rouwe houdt ook commissaris van de Koning Arno Brok zich bezig met toezicht op gemeentes als het gaat om goed bestuur. Brok wil echter op dit moment nog niet veel kwijt over de situatie in Smallingerland. "Stilzijn is beter op dit moment." Die houding moet volgens de commissaris echter absoluut niet aangezien worden voor passiviteit. "Er is druk overleg, maar het is op dit moment niet passend om daar wat over te zeggen." Aan het doel van de commissaris mag niet getwijfeld worden: "Elke inwoner van Fryslân heeft er recht op om goed bestuurd te worden."

Kalmeren

In Smallingerland is dinsdagavond het tweede deel van de raadsvergadering die afgelopen week eindigde in onrust. Vooruitlopend daarop steken de fractievoorzitters de hoofden bij elkaar in de trouwzaal van het gemeentehuis om te kijken hoe ze de komende tijd, met alle tegengestelde meningen, toch weer door een deur kunnen. Dat laatste heeft ook de voorkeur van gedeputeerde De Rouwe. "Wij nemen nu even een paar weken de tijd voor de begroting. Ik wil de politiek in Smallingerland in de tussentijd graag wat laten kalmeren."
Sander de Rouwe over de begroting van Smallingerland