Schoolkoepel Noventa: vakleerkrachten in muziekonderwijs zijn essentieel

Om de kwaliteit van muziekonderwijs op scholen op peil te houden, zijn vakleerkrachten essentieel. Dat zegt Harrie Steenstra, bestuurder van schoolkoepel Noventa. Noventa is een van de organisaties die docenten van cultuurcentrum De Wâldsang inzet. Ze zijn bang voor mogelijke bezuinigingen door de gemeente.
Trompet © Shutterstock.com
Het college heeft voorgenomen om de subsidie aan De Wâldsang vanaf 2022 stop te zetten. De raad nam daar donderdagavond nog geen definitief besluit over. "De voornemende bezuinigen betreuren wij enorm, daarmee gaat een stuk kwaliteit verloren", zegt Steenstra.

Juffen en masters niet goed genoeg

"Een juf of meester op een basisschool moet tegenwoordig een duizendpoot zijn. Hij of zij moet alle vakgebieden goed kunnen geven, maar die verwachting is eigenlijk niet reëel. Dan is zeker de kwaliteit van het muziekonderwijs iets, waar wij als meesters en juffen in het basisonderwijs in te kort schieten, daar ben ik heel eerlijk in."
De scholen hebben geen geld om zelf muziekdocenten aan te stellen, zegt Steenstra. Daarom gebruiken ze de diensten van De Wâldsang. "Wij vrezen met grote vreze. Het gevolg is dat we op dit vakgebied een enorm stuk gaan inleveren en dat is heel erg jammer."
Lisa Taekema fan RTV NOF prate mei Harrie Steenstra